Ny webbkurs för energismarta fastigheter 2021-02-09, kl 08:00

Ny webbkurs för energismarta fastigheter

Nu finns det en kostnadsfri webbkurs i energieffektivisering som riktar sig till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Energimyndigheten, Riksbyggen, HSB, Bostadsrätterna och Fastighetsägarna har tillsammans tagit fram den interaktiva utbildningen där deltagarna får lära sig att använda fastighetens energi på ett smartare sätt.

Kursen ger grundläggande kunskaper i energifrågor och ett stöd för att komma igång med energiåtgärder. Med ett interaktivt innehåll bestående av kortare filmer, övningar och kompletterande texter är det lätt att ta sig igenom utbildningen, och den kan genomföras vart som helst, när som helst. Kursen innehåller bland annat:

  • Konkreta energitips.
  • Förslag på genomförande.
  • Handfasta råd om hur föreningen eller företaget på ett övergripande sätt kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både föreningar och företag som är nybörjare och de som redan har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete. 

– Jag tycker att det är en utmärkt kurs för en ledamot i en bostadsrättsförening som har frågor kring energianvändning och utveckling av energisnålare lösningar på agendan. Kursens fokus är att ge bra råd för att starta och organisera arbetet med att se över energianvändningen i en bostadsrättsförening. Alla ledamöter i Riksbyggens bostadsrättsföreningar borde gå kursen, säger Mats Edvardsson, ordförande i Brf Göteborgshus 26, och som varit testpilot av utbildningen.

– Vi vet redan idag att det finns ett stort intresse ute bland bostadsrättsföreningarna att arbeta med energifrågorna. Samtidigt vet vi att många ännu inte kommit igång och då är den här utbildningen ett mycket bra sätt att starta upp arbetet, säger Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen.

Här kan du registrera dig och gå kursen.

Läs mer om kurserna här.

Stöd för att energieffektivisera
Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Inom programmet finns ett antal fler projekt läs mer på www.energimyndigheten.se/smf

För mer information:
Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen, 072-516 90 30

Bilder