Riksbyggen vinner markanvisning i Laröd i Helsingborg 2021-02-08, kl 07:00

Riksbyggen vinner markanvisning i Laröd i Helsingborg

Riksbyggen har vunnit en markanvisning för 48 bostadsrätter i Laröd, Helsingborg. Det kommer att bli bostäder för flera olika målgrupper och med hög hållbarhetsprofil, till exempel blir det både solceller och gröna tak. Stor vikt har också lagts vid att skapa rum för gemenskap och kommande husen ska smälta in i naturen.

– Vi är mycket glada och stolta över markanvisningen som vi vann i en hård konkurrens från många andra bostadsutvecklare. Vinsten är ett kvitto på det arbete Riksbyggen lagt ner på att skapa mer hållbara bostäder och vi är glada över att få bidra med fler bostäder i Helsingborg, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Den kommande bostadsrättsföreningen kommer att bestå av flera bostadstyper. Huskropparna går från 1-3 våningar och består av både radhus, i ett och två plan, och en trevåningsdel med lägenheter.

– I Laröd vill Riksbyggen skapa ett unikt och innovativt projekt där naturvärden, mänsklig arkitektur och platser för gemenskap förenas med smarta lösningar för mobilitet, cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster och grönt boende, säger Theodor Alexandris.

Husen kommer att placeras så att ett torg för lek, grönska och gemensamma aktiviteter skapas i mitten.

Olika åldrar bland de boende

Genom att både bygga radhus och lägenheter i samma bostadsrättsförening finns förutsättningarna för en stor spännvidd i åldrarna bland de boende.
– Radhusen, som byggs i både ett och två plan, har barnfamiljer som en tydlig målgrupp. Lägenheterna passar utmärkt även för äldre person och vi hoppas få en bra mix bland de boende och en ökad social hållbarhet. Tillsammans kan både unga och gamla mötas på den gemensamma gården, säger Kristin van der Reep, sälj- och marknadsansvarig Riksbyggen Bostad.

Mobilitet och innovation

I en mobilitetshubb bildas ett nav för projektets mobilitetslösningar. I hubben finns till exempel allt man behöver för cykelvård. Alla boende kommer att få ett förladdat kollektivtrafikkort för att uppmuntra till färre bilresor och fler tåg- och bussresor. I mobilitetsparken kan man ladda både bilar och cyklar med lokalt producerad el från takens solceller. Vid inflyttning kommer Riksbyggen att organisera guidade cykelturer runt om i omgivningarna.
Riksbyggen kommer att ha en smart säljprocess där man kommer blivande boende i föreningen kommer kunna göra sina tillval online. Man kommer även även kunna se husen visualiserade på plats i mobilen redan innan husen är byggda.

För mer information:

Theodor Alexandris, marknadsområdeschef 040-10 94 60
Kristin van der Reep, sälj- & marknadsansvarig 042-18 66 36

Bilder