Riksbyggen välkomnar Märta Stenevi som ny bostadsminister 2021-02-05, kl 10:00

Riksbyggen välkomnar Märta Stenevi som ny bostadsminister

Idag har regeringen presenterat sin regeringsombildning och Märta Stenevi har utsetts till ny bostadsminister och ersätter Per Bolund. Under presskonferensen framhölls betydelsen av bostadsfrågorna i ett segregationsperspektiv vilket Riksbyggen välkomnar.

– Vi välkomnar Märta Stenevi som bostadsminister och ser fram emot dialog med henne om hur de bostadspolitiska utmaningarna kan lösas. Från Riksbyggens sida är vi angelägna om att upprätthålla en hög byggtakt och främja fler gröna åtgärder i det befintliga beståndet, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Unga vuxna är den grupp som har det tuffast på bostadsmarknaden idag.

– Riksbyggen har tagit fram ett förslag om ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, och regeringen har tillsatt en utredning om att underlätta för förstagångsköpare. Frågan om att underlätta för unga vuxna att etablera sig på bostadsmarknaden är fortsatt viktig. Idag är många unga hänvisade till den otrygga och dyra andrahandsmarknaden, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Regeringen har nyligen bjudit in branschen till byggsamtal och samtal om lösningar för att underlätta inträde på bostadsmarknaden.

– Det är viktigt att tempot i bostadsfrågorna och de initiativ som regeringen redan tagit kommer vara högt, till exempel när det gäller startlån och klimatdeklarationer för att nämna några, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder