Fagersta kommun och Riksbyggen i samarbete om nytt Trygghetsboende 2021-02-05, kl 07:00

Fagersta kommun och Riksbyggen i samarbete om nytt Trygghetsboende

Nu inleder Fagersta kommun och Riksbyggen ett samarbete för att ta fram ett beslutsunderlag för byggandet av ett nytt Trygghetsboende. Trygghetsboendet planeras att byggas i centrala Fagersta med upplåtelseformen Kooperativ Hyresrättsförening. Preliminärt kan inflyttning ske under 2023.

– Det har länge efterfrågats centralt belägna flerbostadshus för äldre som vill flytta från sina villor och samtidigt ser vi en möjlighet för kommunen att bredda serviceutbudet för den målgruppen. För Fagersta är detta samarbete mellan kommunen och Riksbyggen något som kommer att skapa bra boendelösningar för den äldre målgruppen och vi har starka förhoppningar att bygget kan komma igång redan i år, säger Marino Wallsten, kommunalråd i Fagersta kommun.

Trygghetsboendet vänder sig till personer som är 65+ och planeras att få 25-35 lägenheter, beroende på intresset. En intresseanmälan kommer att skickas ut till alla i Fagersta som är över 63 år.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över samarbetet med Fagersta kommun. Riksbyggen har under lång tid arbetat med att skapa anpassade bostäder för äldre genom Kooperativ Hyresrättsförening, säger Hans Ollman som är affärsutvecklare för boende för äldre på Riksbyggen.

Trygghetsboendet planeras att byggas i centrala Fagersta, öster om Coops parkering och Vårdboendet Malmen.

– Vi planerar nu för moderna lägenheter i olika storlekar, från 1-3 rum och kök med balkong. I boendet kommer det att finnas en gemensamhetslokal och en trevlig utemiljö för att underlätta sociala aktiviteter, berättar Hans Ollman.

Nästa steg i processen är att Riksbyggen i samarbete med kommunen arbetar fram ett gediget underlag för beslut i kommunfullmäktige (KF).

Om kooperativa hyresrättsförening för äldre
Riksbyggen har under de senaste 30 åren etablerat kooperativa hyresrättsföreningar i tio procent av landets kommuner. I koncept med kooperativ hyresrättsförening (KHF) boende för äldre, stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen som i samarbete skapar moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende, helt styrt av kommunens behov.

– Bildandet av en kooperativ hyresrättsförening är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande och samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov samt tillgodose efterfrågan av trygghetsboenden. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg, avslutar Hans Ollman.

För mer information:
Hans Ollman, affärsutvecklare, boende för äldre Riksbyggen, tel 070-279 32 91

Bilder