Samarbetsavtal för Landvetter Södra etapp ett godkänd av kommunstyrelsen i Härryda kommun 2021-02-05, kl 08:10

Samarbetsavtal för Landvetter Södra etapp ett godkänd av kommunstyrelsen i Härryda kommun

Kommunstyrelsen i Härryda kommun godkände igår ett samarbetsavtal om samverkan mellan sex byggaktörer, Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun. Samarbetsavtalet signerades av parterna den 15 januari. Riksbyggen är en av de sex byggaktörer som kommer att bygga nya Landvetter Södra.

– Varje steg som tas mot byggandet av en helt ny stad är både roligt och spännande och samarbetsavtalet för den första etappen är en viktig del i processen framåt. Det är historia som skrivs just nu. Riksbyggen bidrar med alla sina kunskaper om hållbar stadsutveckling till teamet som nu ska bygga den nya staden, säger Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst.

Byggaktörerna som signerat avtalet tillsammans med Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB är de bolag som i hård konkurrens valdes ut våren 2019: GBJ Bygg, Nordr, Riksbyggen ekonomisk förening, Serneke Projektstyrning AB, Skanska Sverige AB tillsammans med Boklok Housing AB och Wallenstam AB.

– Att vi nu har signerat ett samarbetsavtal för den första etappen av Landvetter Södra är en viktig milstolpe. Det har varit en lång men väldigt konstruktiv och bra process. Tack vare att det har fått ta tid har vi diskuterat några knäckfrågor som gör att vi nu när det förberedande planarbetet startar kan fokusera på stora och viktiga frågor såsom hållbar stadsutveckling och ekonomi i balans, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Startpunkten för samarbetet är den intresseanmälan som parterna skickade in våren 2019 där de presenterade hur de vill gå till väga för att utveckla en ny, hållbar stad utifrån de politiskt antagna ledorden att staden ska vara Innovativ, Modern, Internationell och Mänsklig. Avsiktsförklaringen har varit ramverket för konsortiet fram till nu då samarbetsavtalet för etapp ett är signerat och ersätter tidigare avtal. Arbetet med att bryta ner den övergripande visionen till etapp ett är nu igång.

– Landvetter Södra är nog kommunens största samhällsbyggnadssatsning genom tiderna. Den ska skapa nytta för såväl de som bor och kommer att bo i kommunen som för regionen som helhet. Samarbetsavtalet är robust och ger mycket goda förutsättningarna att förverkliga visionen om en ny hållbar stad med människa och natur i fokus, säger Peter Lönn, kommundirektör Härryda kommun.

– Med samarbetsavtal på plats går utvecklingen i Landvetter Södra in i nästa fas med ytterligare konkretisering. Tillsammans med kommunens satsningar på förtätning, exempelvis i Landvetter och Mölnlycke centrum, är Landvetter Södra en viktig pusselbit i Härryda som växande tillväxtkommun. Vi från kommunens sida ser fram mot att ta steget in i ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med byggaktörerna och Landvetter Södra Utveckling AB säger Anders Olsson, samhällsbyggnadschef Härryda kommun.

Om Landvetter Södra Utveckling AB
Landvetter Södra - en ny hållbar stad. Landvetter Södra Utveckling AB i Härryda kommun står inför ett unikt och spännande projekt - att bygga ett helt nytt hållbart samhälle från början. Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att utvecklas. Planerna omfattar 10 500 bostäder med plats för 25 000 invånare. 

Landvetter Södra kommer att byggas i nära anslutning med Göteborg-Landvetter Airport och Airport City. Det ligger mellan Göteborg och Borås, de två största städerna i västra Sverige, som under de kommande 15 åren kommer att ha ett arbetsmarknadsområde som omfattar 1,75 miljoner invånare. När det nya samhället byggs från början, finns det unika möjligheter att använda den senaste tekniken och bygga för "morgondagens värderingar" och ideal. Vi ska planera för ett samhälle som är hållbart, även i ett långsiktigt perspektiv.

Vi kommer att bygga en naturorienterad, miljömedveten stad från grunden, fullt utrustad med ny grön teknik. Detta kommer att bli en vacker och miljövänlig stad från vilken det är lätt att resa, men ännu enklare att återvända till.

För mer information:
Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst, 031-704 56 03

Bilder