Anna Larsson ny produktionschef för Riksbyggens ombyggnadsverksamhet i Norra Skåne 2021-02-10, kl 07:50

Anna Larsson ny produktionschef för Riksbyggens ombyggnadsverksamhet i Norra Skåne

Riksbyggens ombyggnadsverksamhet växlar upp tempot och har en starkt tillväxt i Skåne och i hela landet. Anna Larsson är produktionschef för Riksbyggens ombyggnadsverksamhet i Norra Skåne. Produktionschef är en ny roll inom Riksbyggens ombyggnad och som införs med anledning av ökade volymer av nya projekt.

– Det känns jätteroligt med den nya tjänsten. Jag vill arbeta för ökat samarbete och engagemang samt för fortsätt digitalisering så vi blir effektivare och mer kvalitetssäkrade. Genom att utveckla och renovera befintliga fastigheter bidrar vi också till ökad hållbarhet, säger Anna Larsson.

Anna Larsson började som projektledare på Riksbyggen 2018 efter flera år som projektledare på det kommunala malmöföretaget MKB Fastighets AB. Hösten 2019 blev hon projektchef för ombyggnadsverksamheten i Norra Skåne.

– Det är riktigt roligt att Anna blir vår nya produktionschef. Redan som projektchef har hon varit med och tagit övergripande ansvar för verksamheten och det ger bra kontinuitet när vi nu ska fortsätta med den utveckling som vi initierat, säger Martin Mårtensson, Marknadsområdeschef Ombyggnad Syd.

Riksbyggen förvaltar över 4 300 bostadsrättsföreningar runt om i landet. Att bistå föreningarna i arbetet med att underhålla sina hus och hjälpa dessa att bli mer hållbara – ekonomiskt, socialt och miljömässigt - är en viktig del i Riksbyggens arbete.

Exempel på ombyggnadsprojekt:

  • Stambyte åt Riksbyggen Brf Panflöjten i Hässleholm planeras starta under första delen av 2021. Sammanlagt omfattar stambytet 76 våtrum. Arbete beräknas vara färdigt sommaren 2022
  • I Brf Helsingborgshus nr 18 har Riksbyggen bytt ut de gamla oisolerade markkulvertrören till nya, isolerade röt vilket ger betydligt mindre värmeförluster. I samma förening projekterar Riksbyggen just nu för installationer av solceller, värmeåtervinning, ladd stolpar för elbilar och nya cykelförråd med sedum (grönt tak).
  • I Brf Helsingborgshus nr 19 genomför Riksbyggen just nu stambyte etapp 3 som omfattar 108 våtrum. Kulvertbyte beräknas utföras till sommaren. Nästa projekt som kan bli aktuellt är takbyte, solcellsinstallation och värmeåtervinning.

– De mest hållbara husen är de som redan är byggda med tanke på den miljöbelastning som sker när man bygger nya hus. Ur en hållbarhetssynpunkt är det därför viktigt att satsa på ombyggnad och renoveringar. Riksbyggens ombyggnads verksamhet växer stabilt år efter år och genom att förstärka organisationen tar vi nu ytterligare ett steg för att ta oss an nya projekt, säger Alexander Eklöw, Affärschef Ombyggnad, på Riksbyggen.

För mer information:
Anna Larsson, produktionschef Ombyggnad, 042-18 54 58

Bilder