Riksbyggen antar tjänstebilsutmaningen för ett fossilfritt Sverige 2021-02-03, kl 06:40

Riksbyggen antar tjänstebilsutmaningen för ett fossilfritt Sverige

Nu antar Riksbyggen tjänstebilsutmaningen som är en del av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Utmaningen innebär att Riksbyggen inom ett år bara ska leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar och förmånsbilar. Målet för Fossilfritt Sverige är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Hållbarhet är både stort och litet. Riksbyggen har sedan tidigare ställt sig bakom tre utmaningar för ett fossilfritt Sverige och nu tar vi ett steg till och antar tjänstebilsutmaningen. Det är stort, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

De tre tidigare utmaningarna är: Transportutmaningen, Solutmaningen och Klimatväxlingsutmaningen.

– Företag och organisationer står för hälften av alla nyregistreringar av bilar. Riksbyggen har i förhållande till sin storlek inte så många tjänstebilar men att anta utmaningen innebär både sänkta utsläpp och att Riksbyggen föregår med gott exempel för ett fossilfritt Sverige och kan bidra till att fler företag går med, säger Karolina Brick.

Förmånsbilar byts ofta ut efter 3 år och blir en pump ut på andrahandsmarknaden. Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. Utsläppen från inrikes transporter ska senast 2030 vara minst 70% lägre än 2010.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47

Bilder