Stora förväntningar inför regeringens byggsamtal 2021-01-22, kl 06:00

Stora förväntningar inför regeringens byggsamtal

Bostadsminister Per Bolund har bjudit in branschen till byggsamtal fredagen den 22 januari. Riksbyggen kommer att delta i samtalet som har tre övergripande punkter på dagordningen - byggtakten, klimatdeklarationerna samt ordning och reda.

– Från Riksbyggens sida ser vi verkligen fram emot byggsamtalen. Alla tre punkter på dagordningen är exakt de områden som vi vill diskutera med regeringen, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Det är också tre områden som Riksbyggen både långsiktigt och i den dagliga verksamheten arbetar intensivt med.

– I år har till exempel Riksbyggen lagt sina bostadsfastigheter i ett eget bolag, Unobo, för att frigöra kapital och på så sätt kunna öka byggtakten med 20 procent, säger Johanna Frelin.

Riksbyggen kommer att bidra med konkreta förslag till samtalet.

– Det ska bli intressant att höra både regeringens och andra aktörers förslag. Två förslag som vi tar med oss till byggsamtalet är införandet av ett statligt lån för unga vuxna och särskilda garantier för byggnadskreditiv. Båda förslagen syftar till att förbättra situationen på bostadsmarknaden och öka byggtakten.

När det gäller ordning och reda har Riksbyggen genomfört ett särskilt projekt för just det. Till exempel tillåter Riksbyggen högst två underentreprenörsled och i entreprenadavtalet ställer vi särskilda villkor för att arbetsplatsen ska vara säker och för att utesluta oseriösa företag.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder