Riksbyggens 5000 hyreslägenheter har fått digitala tvillingar genom kartläggning av drönare 2021-01-04, kl 07:00

Riksbyggens 5000 hyreslägenheter har fått digitala tvillingar genom kartläggning av drönare

Riksbyggen och teknikbolaget Spotscale har tillsammans producerat ett rekordstort bestånd av digitala tvillingar av hyreshus. Resultatet är att det nu finns 3D-modeller över Riksbyggens hela egna portfölj av hyresfastigheter, baserade på högupplösta drönarbilder.

– Data är en betydelsefull resurs för våra affärsprocesser som ökar i lavinartad takt inom alla branscher och inte minst inom fastighetsbranschen. 3D-modeller av våra fastigheter kommer att kunna kompletteras med byggnadsinformation och processer för att skapa grunden för BIM-modeller, säger Amir Chizari, CDO på Riksbyggen.

Projektet omfattar omkring 50 olika bostadsområden i varierande storlek, med totalt över 600 byggnadskroppar som huserar ca 5 000 lägenheter samt ytterligare byggrätter. Det underliggande bildmaterialet, som samlats in med drönare, omfattar hundratusentals högupplösta bilder som automatiskt omvandlas till fotorealistiska och intelligenta 3D-modeller. Genom en molnbaserad lösning kan Riksbyggen inspektera, mäta och analysera byggnaderna på ett helt nytt sätt, tack vare avancerad bildbehandling och maskininlärning.

Riksbyggens låter genomföra detta då man överför dessa fastigheter till ett nybildat dotterbolag Unobo. Merparten av aktierna i bolaget kommer under 2021 att säljas till institutionella investerare. Syftet med detta är att frigöra kapital så att Riksbyggen kan öka produktionen av bostäder med cirka 20 procent.

– Materialet från Spotscale kommer att användas för att beskriva vårt fastighetsbestånd för investerare på ett sätt som ger en helt annan uppfattning än tvådimensionella kartor och bilder. Vi kommer även att få användning för detta i vår egen verksamhet vid planering och identifiering av förtätningsmöjligheter, säger Carl-Johan Hansson, vd på Unobo. 

Spotscale har utvecklat funktioner för fastighetsförvaltning såsom automatisk mängdning som ger omedelbar uppskattning av byggnadernas fasader, fönster och tak. Den molnbaserade mjukvaran gör det också möjligt att över tid förstå förändringar i byggnadsdelarna för att Riksbyggen skall kunna underlätta planering av underhåll, renovering och reparationer. 

– Vi tycker att Riksbyggen är fantastiska att jobba med i ett så stort projekt. Det är i denna typ av storproduktionssammanhang vår skalbarhet och förmåga att processa stora mängder data kommer till sin rätt och där vi har möjlighet att vidareutveckla vår unika AI, säger Ludvig Emgård, grundare och VD på Spotscale.

För mer information:
Amir Chizari, CIO/CDO, Riksbyggen, 08-698 41 66
För frågor kring tekniken: Ludvig Emgård - Founder & CEO - Spotscale +46 705 877 986

Bilder