Pallplats till Brf Umeåhus 1 i tävlingen Årets Hållbarhetsförening 2020-12-10, kl 08:00

Pallplats till Brf Umeåhus 1 i tävlingen Årets Hållbarhetsförening

Brf Umeåhus 1 har gjort allt från att sätta upp solceller, byggt igelkottshotell till att plantera en naturäng för att öka den biologiska mångfalden. Föreningen har också gjort byggvårdsinsatser för att bevara istället för byta ut och slänga. Nu prisas Brf Umeåhus 1 i tävlingen Årets Hållbarhetsförening inom Riksbyggen, som i år haft rekordmånga deltagare, och kniper andrapriset om 15 000 kronor.

– Det känns fantastiskt roligt! Jag är väldigt stolt över engagemanget som finns i styrelsen och föreningen. Arbetet gynnar ju inte bara oss som bor här på gården, utan även samhället i stort, säger Vilma Larsson, ordförande i Brf Umeåhus 1.

Riksbyggen Brf Umeåhus 1 består av 16 lägenheter och byggnaderna är uppförda 1942-1943.

– Vinstsumman på 15 000 kr kommer vi att använda till att utveckla föreningens hållbarhetsarbete ännu mer. Det kommer till stor nytta, vi har bland annat planer på att förbättra informationen för återvinning, byta till LED-armaturer där vi har uttjänt belysning, samt att vi vill satsa på utemiljön genom bland annat ersätta asfalten med grus för att öka grundvattennybildning och avlasta dagvattensystemet, mer odlingsmöjligheter på gården och stimulera det sociala livet genom att pimpa till uteplatsen, berättar Matthias Grimm vice ordförande i Brf Umeåhus 1.

Juryns motivering:

”Bostadsrättsföreningen Umeåhus 1 har beskrivit sitt hållbarhetsarbete på ett tydligt och bra sätt som får oss alla i juryn att vilja bli medlemmar och flytta in i föreningen. Föreningen visar med flera exempel på att hållbarhet handlar både om det stora och det lilla. Juryn uppskattade särskilt hur föreningen valt att arbeta med byggvårdsinsatser, att bevara istället för byta ut och slänga. Föreningen har även beskrivit hur man engagerat sina medlemmar i utemiljön genom att skapa odlingsmöjligheter och trevliga aktiviteter som tillverkning av cider. Det handlar om att ta tillvara på och bevara det som finns runt om oss. Föreningen jobbar också aktiv med att ge boende åt fler än de vanliga medlemmarna så som insekter, fåglar och igelkottar. Det finns också spännande planer för framtiden där föreningen exempelvis vill bidra till att avlasta kommunens dagvattensystem. Ett fint exempel på hur en förening kan vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.”

Intresset för tävlingen Årets Hållbarhetsförening har varit rekordstort, 123 bostadsrättsföreningar över hela landet har deltagit.

– Vi är glada för alla fina bidrag som har kommit in. Vi ser att det finns en stor vilja hos våra medlemmar och kunder att de alla vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. Nu ska vi passa på att sprida och inspirera andra föreningar genom de goda exemplen som vi har fått tagit del av, säger Therese Berg, hållbarhetschef, på Riksbyggen.

Det har varit många duktiga och engagerade föreningar, boende och medarbetare som deltagit i årets tävling. En enig jury enades om att Vågmästaren i Ängelholm vinner första pris, Umeåhus 1 i Umeå vinner andra pris och Tomtebo i Uppsala vinner tredje pris.

För mer information:
Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen, 08-698 41 88

Bilder