Start för Riksbyggens nya fastighetsbolag Unobo AB 2020-12-10, kl 07:40

Start för Riksbyggens nya fastighetsbolag Unobo AB

Riksbyggens nya fastighetsbolag heter Unobo AB. Riksbyggen överför nu sina bostadsfastigheter till Unobo AB för att frigöra kapital och  kunna öka produktionen av bostäder med cirka 20 procent. Vd för Unobo AB blir Carl-Johan Hansson.

– Bolagiseringen av vårt fastighetsbestånd är en offensiv plan där vi kan vi dra nytta av de övervärden som finns i vår portfölj genom att under 2021 sprida ägandet till institutionella ägare, säger Johanna Frelin, vd Riksbyggen.

Bolaget är uppkallat efter Riksbyggens första chef - arkitekten, formgivaren och stadsplaneraren Uno Åhrén.

– Riksbyggens målsättning är att öka nyproduktionen till en nivå om cirka 5 000 bostäder i pågående produktion. Det behöver byggas fler bostäder i Sverige än vad som görs idag och Riksbyggen vill bidra genom en ökad byggtakt och där hållbarhet finns med i alla led, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Vid årsskiftet hade Riksbyggen 4 163 bostäder i pågående produktion, både hyres- och bostadsrätter samt kooperativa hyresrätter för äldre.

Carl-Johan Hansson, idag chef för affärsområde Fastigheter på Riksbyggen, blir vd för Unobo AB.

– Jag ser verkligen fram mot det nya uppdraget. Med ett bostadsbestånd på attraktiva orter, stora kassaflöden, fina utvecklingsmöjligheter i beståndet och möjligheten att få köpa nyproduktion från Riksbyggen redan från början så är Unobo mycket attraktivt för institutionella investerare, säger Carl-Johan Hansson.

Det aktuella befintliga fastighetsbeståndet omfattar ca 5 000 lägenheter i Linköping, Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Utöver detta ingår knappt 300 lägenheter i pågående nyproduktionsprojekt samt omfattande framtida investeringsmöjligheter i både det befintliga beståndet och planerad nyproduktion.

Riksbyggen kommer efter den planerade ägarspridningen att bli minoritetsägare i Unobo AB. 

– Ett affärsmässigt samarbete etableras med Riksbyggen som förvaltar fastigheterna och erbjuder Unobo att investera i de hyresrätter som Riksbyggen projektutvecklar, säger Carl-Johan Hansson.

Projektutvecklingen av hyresrätterna kommer att ske i Riksbyggens affärsområde Bostad. Unobo AB startar sin verksamhet 1 januari 2021.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder