Riksbyggen får markanvisning för 43 seniorlägenheter i Hässelby 2020-11-30, kl 07:30

Riksbyggen får markanvisning för 43 seniorlägenheter i Hässelby

Genom en ny markanvisning tar Riksbyggen sitt koncept för seniorbostadsrätter, Bonum, till Hässelby, Stockholm. Bonum vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. Riksbyggen planerar nu för 43 seniorbostadsrätter med byggstart 2024.

– Vi är glada över markanvisningen i Hässelby. Det finns en stor efterfrågan på fler bostäder för målgruppen över 55 år och den kommande byggnationen på Melongatan får ett mycket attraktivt läge i Hässelby strand, säger Peter Arvidsson Ekman, chef för affärsutveckling på Riksbyggen Bostad Stockholm.

Arbetet med detaljplanen beräknar bli klar under 2023 och byggstarten planeras till år 2024. Parkeringsplatser kommer att finnas i ett garage under huset. Läget är centralt med närhet till service och 300 meter till närmsta tunnelbanestation.

– Bonumkonceptet är väldigt populärt och det är roligt att vi nu kan ta det till Hässelby. Genom att bygga för den lite äldre delen av befolkningen startas också flyttkedjor som frigör till exempel villor dit barnfamiljer kan flytta. På så sätt bidrar nyproduktionen av bostäder till ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet, säger Peter Arvidsson Ekman.

Om Bonum seniorboende
Riksbyggens Bonum-koncept är marknadsledande på seniorbostadsrätter och vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster.

Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att få fönsterna putsade. Tjänsterna betalas när man utnyttjar dem. Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende, träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet för tillfälliga gäster.

Husen kommer att byggas för att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och hållbarhet finns med genom hela processen.

För mer information:
Peter Arvidsson Ekman, chef för affärsutveckling på Riksbyggen Bostad Stockholm, 08-553 635 90

Bilder