Grönt ljus för byggandet av trygghetsboendet i Svenstavik 2020-11-26, kl 18:30

Grönt ljus för byggandet av trygghetsboendet i Svenstavik

Bergs kommun går vidare och bygger ett trygghetsboende i Svenstavik. Det blev klart efter kommunfullmäktiges sammanträde, som också beslutade att stifta den kooperativa hyresrättsförening som utgör basen för boendet och som är ett samarbete mellan Bergs kommun och Riksbyggen.

Det blir den kooperativa hyresrättsföreningen som gör upphandlingen av byggentreprenör och fungerar som beställare av byggprojektet.

– Fullmäktige har fattat beslut utifrån ett stort visat intresse för lägenheterna i Trygghetsboendet. Det känns fantastiskt roligt att få ta nästa steg mot att skapa högkvalitativa lägenheter för 65-plussare mitt i Svenstavik, säger Therese Kärngard, kommunalråd i Bergs kommun.

I början av hösten skickade Bergs kommun och Riksbyggen ut ett underlag med mer detaljerade beskrivningar av lägenheterna till de cirka 200 som tidigare visat intresse för Trygghetsboendet. Utifrån underlaget har drygt 80 personer anmält att de vill ha en bostad i huset.

– Vi är mycket glada över det stora intresset och det bekräftar att det finns ett stort behov av den här typen av Trygghetsboende. Det här ger förutsättningar att gå vidare i rask takt, säger Hans Ollman som är affärsutvecklare för boende för äldre på Riksbyggen.

Trygghetsboendet uppförs som en kooperativ hyresrättsförening, vilket är en beprövad väg att gå för en kommun som vill behålla insyn i viktiga fastigheter, men inte har ekonomisk möjlighet att bygga i egen regi. Både under uppförandet och senare under drift har kommunen tre representanter i föreningens styrelse och därigenom koll på den ekonomiska utvecklingen. I styrelsen sitter också Riksbyggen och, när huset är färdigt, representanter för de boende.

– Nu kan vi gå från planering till verkstad och det kommer bli väldigt bra. Alla Bergsbor får glädje av Trygghetsboendet eftersom det även ska inrymma en kulturmötesplats och bibliotek i bottenvåningen. I framtiden kan vi ha fullmäktigemöten i dess hörsal, vilket gör demokratin mer tillgänglig för invånarna. Det blir ett verkligt lyft! säger Therese Kärngard.

Inflyttning i Trygghetsboendet är planerad att ske sommaren 2023.

Mer information & anmälan: www.berg.se/trygghetsboende.

För mer information:
Therese Kärngard, kommunalråd Bergs kommun, tel 070-303 15 50
Jone Johnsson, bostadsutvecklare Bergs kommun, tel 0687-162 30
Hans Ollman, ansvarig affärsutveckling boenden för äldre Riksbyggen, tel 070-279 32 91

Bilder