Riksbyggen får förvaltningsuppdrag av Slottsholmen on Water i Västervik 2020-10-26, kl 08:00

Riksbyggen får förvaltningsuppdrag av Slottsholmen on Water i Västervik

Slottsholmen on Water i Västervik är ett flytande hotell som till stor del är självförsörjande vad gäller färskvatten och energi. Riksbyggen har fått uppdraget att sköta den ultramoderna tekniska utrustningen runt avsaltning, solelproduktion, ventilation och tillvaratagande av spillvatten.

– På Riksbyggen är vi väldigt glada och stolta över uppdraget som vi fått av Slottsholmen on Water. Det är en spännande teknik att utvinna dricksvatten av saltvatten som bidrar till minskad påverkan på grundvattnet, säger Niklas Karlsson, arbetsledare på Riksbyggens fastighetsförvaltning.

På många håll runt om i landet är grundvattennivåerna låga.

– Slottsholmen on Water är nog världens mest miljövänliga hotell. Ostkusten brukar ha problem med lågt grundvattenstånd när solen lyser som mest på sommaren och just då kan vi inte använda all el som taket producerar. Vi gör vatten med hjälp av överskottsenergin, tänkte jag, och så blev det. Östersjöns bräckta vatten lämpas sig väl för avsaltning, säger Björn Ulvaeus.

Avtalet med Slottsholmen on Water är på ett år med möjlighet till förlängning. Förutom att sköta avsaltningsanläggningen kommer Riksbyggen att sköta ventilationen och har tillsyn av hotellets driftutrymmen. Slottsholmen on Water har 33 rum och ligger vid hamnen i Västervik.

– Tanken med Slottsholmen on Water har från början varit att erbjuda något extra, både när det gäller gästernas upplevelse men även när det gäller hållbarhet. Med en egen avsaltningsanläggning och solpaneler för produktion av egen el vill vi minska hotellets påverkan på miljön. Underhållet av dessa är avgörande för att vi ska få full effekt av våra hållbarhetssatsningar, säger Anna Ulvaeus, vd, Slottsholmen.

Arbetet med avsaltningsanläggningen innebär bland annat att byta filter och göra provtagningar på vattnet. 

– Sedan är jouren en viktig del eftersom det handlar om hotellets och restaurangens vattenförsörjning och det måste förstås alltid finnas vatten på hotellet och i restaurangen, om något händer med avsaltningsanläggningen finns beredskap för att säkerställa vattenförsörjningen med kommunalt vatten, säger Niklas Karlsson.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Totalt förvaltar Riksbyggen 4 384 bostadsrättsföreningar med över 200 000 bostadsrätter samt över 100 000 hyresrätter. Riksbyggen förvaltar även ett stort antal kommersiella och offentliga lokaler. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på cirka 430 orter runt om i landet. 

Bilder