Riksbyggen ökade försäljningen av bostadsrätter med 14 procent under Q3 2020-10-08, kl 06:00

Riksbyggen ökade försäljningen av bostadsrätter med 14 procent under Q3

Under tredje kvartalet sålde Riksbyggen 232 bostadsrätter vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period förra året. Malmö, Helsingborg, Stockholm och Eskilstuna till de städer som sticker ut i försäljningsstatistiken.

– För det tredje kvartalet kan vi glädja oss åt en stabil försäljningstakt trots den pågående coronapandemin. Det finns en underliggande stor brist på nya bostäder och det stabilare läget som präglat samhället under det tredje kvartalet gör att fler kunder vågar avsluta sina bostadsaffärer, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Lägenheter med kort tid till tillträdet är det som sålts absolut bäst. Tidigare under sommaren var det de inflyttningsklara lägenheterna, eller bostäder väldigt nära inflyttning, som sålde bäst.

– Jämfört med i somras ser vi dock att kunderna i större grad även börjar välja bostäder där tillträdet är längre fram i tiden än tidigare. Det som verkligen är avgörande för många kunder är att projektet ska vara byggstartat så att man med säkerhet vet tidpunkten för inflyttning, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Trots säljframgångar under det tredje kvartalet är det fortfarande oklart hur coronapandemin generellt kommer att påverka det framtida bostadsbyggandet. Beroende på utvecklingen kan det bli svårt att uppfylla bankernas säljkrav och då blir det inte byggstart såvida inte byggföretaget kan överbrygga med egna medel.

– Det är inte alla som har möjligheter till detta och för de som kan är möjligheterna begränsade vilket kommer att minska igångsättandet. En statlig garanti för byggnadskreditiv skulle därför under en period kunna hålla uppe nyproduktionen av bostäder, säger Mårten Lilja.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder