Riksbyggens checklista för att klimatanpassa fastigheter 2020-10-19, kl 07:00

Riksbyggens checklista för att klimatanpassa fastigheter

Allt mer extrema väderförhållanden gör att behoven av att klimatanpassa fastigheter ökar. Enligt Folksam har skadekostnaderna för naturkatastrofer har fördubblats på 30 år. Riksbyggen har tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar som vill förebygga skador på sina fastigheter. I checklistan finns stöd för att identifiera vilka klimatrelaterade risker som är aktuella och åtgärder för att för att husen och de boende ska klara exempelvis kraftiga skyfall och värmeböljor bättre.

– Jordens klimat har blivit varmare och det är en förändring som vi ser kommer att fortsätta. Som fastighetsägare har man stort ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin fastighet och det finns många sätt att arbeta med klimatanpassning, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen. 

– Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Effekterna av klimatförändringarna syns allt tydligare och bland annat ökar kostnaderna för naturskadehändelser globalt. Våra kunder blir redan idag påverkade av klimatförändringar, och vi märker även att skadorna och kostnaderna hänförliga till extrema väderhändelser ökat över tid. När vi har tittat på de naturrelaterade skadorna som förekommit i våra villaförsäkringar sedan 1988 kan vi se att naturkatastrofer varit mer frekventa de senaste 15 åren. Det har lett till att både skadekostnaderna och risken för att drabbas av en skada kopplat till en extrem naturhändelse ökat dramatiskt, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksamgruppen.

I en ny forskningsrapport från SMHI har kommunernas arbete med klimatanpassning granskats. I rapporten framgår bland annat att bristande kunskap eller otillräckligt agerande från fastighetsägaren är en svårighet i klimatanpassningsarbetet. Riksbyggen deltar i ett projekt med bland annat Linköpings Universitet och som syftar till att stärka fastighetsägares förmåga att skydda sina hus från klimatrelaterade skador.

– Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som tar hand om bostäder som över en halv miljon människor bor i. Vi vill visa att vi tar följderna av klimatförändringarna på allvar. Målet med projektet är att stärka fastighetsägarens förmåga att klimatanpassa bostadsområden samt att ta fram beprövade stöd och metoder för klimatanpassningsarbetet i bebyggda områden, säger Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

Riksbyggen har tagit fram ett antal olika hållbarhetsidéer för att hjälpa bostadsrättsföreningar att bli mer hållbara. Den senaste i raden är hållbarhetsidéer handlar om klimatanpassning. Checklistan är ett verktyg för att lättare kunna genomföra hållbarhetsidéen.

Läs om Riksbyggens hållbarhetsidéer

– Nu kan alla bostadsrättsföreningar som är anslutna till Riksbyggen ta del av hållbarhetsidéen som tillsammans med checklistan är fullmatat med åtgärder som föreningen kan göra för att säkra upp både byggnaden och utemiljön inför ett förändrat klimat, säger Emilia Stridsberg.

Exempel ur checklistan:

Förebyggande åtgärder för ökad nederbörd/stigande vattennivåer

  • Installera skydd mot vatten som trycks upp bakvägen i källaren vid en översvämning. Till exempel kan avstängningsbara golvbrunnar och backventiler användas.
  • Vid val av material och färgtyp för ytbehandling av fasader ta hänsyn till ökad nederbörd.
  • En konsekvens av översvämningar kan vara att vattnet når elinstallationer med strömavbrott och stora skador som följd. Vid renoveringar bör exempelvis vattentäta dörrar väljas till rum med el- och undercentral.

Förbyggande åtgärder för storm- och åskväder

  • Kontrollera så att takpannor, skorstensplåtar och andra byggmaterial som kan blåsa av är ordentligt fastsatta.
  • Installera ett överspänningsskydd i fastigheten. Överspänningsskyddet hjälper framförallt till direkt när överspänningen uppstår så att elapparater inte slås ut.
  • Det är bra om föreningen äger en presenning som kan används för att täcka en skada på byggnaden.
  • Avlägsna dåliga eller gamla grenar/träd så de inte kan ge upphov till skador.

För mer information:
Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, 08-698 42 32
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47


Bilder