Pouriya Parsanezhad ny BIM-strateg på Riksbyggen 2020-09-24, kl 08:00

Pouriya Parsanezhad ny BIM-strateg på Riksbyggen

Riksbyggen rekryterar Pouriya Parsanezhad som ny BIM-strateg och växlar upp tempot i företagets digitaliseringsprocess. Pouriya Parsanezhad är i grunden arkitekt och kommer närmast från jobbet som informations- och BIM-strateg på SISAB.

– Riksbyggen arbetar med hela byggnadens livscykel vilket är en grundförutsättning för att nyttja BIM fullt ut. Ett genuint arbete med BIM, informationshantering och digitalisering ska kretsa kring kundens bästa och Riksbyggen är ett kundorienterat företag som också har ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna som är tätt kopplade till ökad digitalisering, säger Pouriya Parsanezhad.

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering (på engelska Building Information Modeling) och innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader och processerna och besluten kring byggnaden.

Pouriya Parsanezhad har tidigare jobbat som samhällsplanerare, forskare, kursansvarig, föreläsare och BIM-specialist. I maj 2019 presenterade han sin doktorsavhandling på KTH rubricerad som ”Towards a BIM-enabled facility management: promises, obstacles and requirements”.

– Digitalisering sker överallt och inte minst inom bygg- och fastighetsförvaltning. För att vara ett modernt företag behöver vi transformera oss till den digitala världen och dra nytta av digital teknik och inte minst BIM. Jag är glad att i samband med Pouriya Parsanezhad rekrytering skapar vi ännu bättre samverkan mellan våra affärsområden och digitala enheten, säger Amir Chizari, CIO/CDO på Riksbyggen.

För mer information:
Amir Chizari, CIO/CDO, Riksbyggen, 08-698 41 66

Bilder