Alla kan påverka när Overshoot Day ska inträffa 2020-08-22, kl 06:00

Alla kan påverka när Overshoot Day ska inträffa

Overshoot Day, eller den ekologiska skuldens dag, inträffar i år den 22 augusti i år. Förra året inträffade Overshoot Day den 29 juli. Overshoot Day innebär att mänskligheten den 22 augusti har gjort av med årets budget av förnybara resurser som jorden kan producera under ett år. Riksbyggen arbetar med hållbarhetsfrågorna i alla nivåer inom företaget.

– Hållbarhet är stort och litet. Alla kan bidra till att minska vårt fotavtryck på miljön. Riksbyggen som företag har jobbat hårt med den frågan under många år och bland annat varit med och utvecklat en betong med betydligt lägre klimatpåverkan och övergår till att använda fossilfria servicebilar och arbetsverktyg inom fastighetsförvaltningen, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Overshoot Day innebär att från och med nu och fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar som vi egentligen inte har. Vi “lånar” av kommande generationer. Överutnyttjande av resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

– Riksbyggen tar hand om bostäder som över en halv miljon människor bor i. Alla kan bidra till att flytta Overshoot Day i rätt riktning, till exempel genom att åka mer kollektivt, minska på köttätandet, shoppa mindre och se över hemmets energianvändning, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Mer tips om hur var och en kan minska sitt fotavtryck finns i Riksbyggens Miljöskola

– Ett viktigt uppdrag för Riksbyggen är också att hjälpa bostadsrättsföreningarna att underhålla och utveckla sina fastigheter och samtidigt bli mer hållbara. säger Karolina.

Läs mer:

Riksbyggens Hållbarhetsidéer hjälper bostadsrättsföreningarna i deras hållbarhetsarbete

Riksbyggens Brf Göteborgshus 38 installerar åtta solcellsanläggningar med en sammanlagd beräknad produktion 700 000 kWh/år.

Riksbyggen har två år på raken utsetts till det mest hållbara företag i fastighetsbranschen

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen, 08-698 41 88

Bilder