Riksbyggen ökade försäljningen av bostadsrätter med 37 procent i juli 2020-08-06, kl 08:00

Riksbyggen ökade försäljningen av bostadsrätter med 37 procent i juli

I juli sålde Riksbyggen 74 bostadsrätter vilket är en ökning med 37 procent jämfört med samma månad förra året. Uppsala var den marknad där Riksbyggen sålde flest bostadsrätter och Eskilstuna och Västerås hör också till städer som sticker ut i försäljningsstatistiken.

– Efter några avvaktande månader under den pågående coronapandemin är vi nu glatt överraskade av det ökade intresset för att köpa nya bostäder. Det finns en underliggande stor brist på nya bostäder och det stabilare läget som präglar samhället just nu gör att fler vågar avsluta sina bostadsaffärer, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Att räntan varit stabil trots coronapandemin och en aktiv successionsmarknad där ett ökat antal objekt tas bort före visning har påverkar utvecklingen i rätt riktning. Enligt statistik från Booli är Riksbyggen den aktör som sålt flest nyproducerade bostadsrätter i juli. Inflyttningsklara lägenheter eller lägenheter med kort tid till tillträdet är det som sålts absolut bäst.

– Våra egna aktiviteter under sommaren med bland annat kampanjen ”Alltid bra visningsväder” och en hög bemanningsgrad trots semestertider har också haft stor betydelse för utfallet. Framgången i juli är också ett resultat av uppskjuten försäljning från det andra kvartalet, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Trots säljframgångar i juli är det fortfarande oklart hur coronapandemin generellt kommer att påverka det framtida bostadsbyggandet. Beroende på utvecklingen kan det bli svårt att uppfylla bankernas säljkrav och då blir det inte byggstart såvida inte byggföretaget kan överbrygga med egna medel.

– Det är inte alla som har möjligheter till detta och för de som kan är möjligheterna begränsade vilket kommer att minska igångsättandet. En statlig garanti för byggnadskreditiv skulle därför under en period kunna hålla uppe nyproduktionen av bostäder, säger Mårten Lilja.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder