Välkommet besked om gränsvärden i klimatdeklarationer av byggnader 2020-06-12, kl 10:30

Välkommet besked om gränsvärden i klimatdeklarationer av byggnader

Riksbyggen har i sitt remissvar av Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader efterlyst behovet av fler livcykelfaser och gränsvärden. Nu föreslår Boverket att gränsvärden för klimatdeklarationer införs.

– Riksbyggen tycker att klimatdeklarationer för byggnader är ett steg i rätt riktning och att det behövs styrmedel som kompletterar de frivilliga åtaganden som byggsektorn i Sverige åtagit sig för att nå målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggen framhöll i sitt remissvar att vi bedömde att effekterna av klimatdeklarationerna blir begränsade initialt.

– För att nå byggnader med lägre klimatpåverkan behöver klimatdeklarationen utvecklas med exempelvis fler livcykelfaser och gränsvärden. Därför välkomnar vi detta besked från Boverket, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade Riksbyggen 4 182 bostäder i pågående produktion, både hyres- och bostadsrätter samt boende för äldre genom kooperativ hyresrättsförening.

Riksbyggens synpunkter av Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader finns ladda ner i sin helhet nedan.

Boverkets förslag till färdplan
Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Boverkets förslag baseras på Ds 2020:4. Boverket föreslår att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027. Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder