Prisdialogen rullar på – digitalt 2020-06-12, kl 09:00

Prisdialogen rullar på – digitalt

På grund av rådande situation med coronapandemin har medlemmarna i Prisdialogen, som Riksbyggen är en del av, fått ställa om sina möten till digital form. Nu har årets första ansökningar behandlats och förnyat medlemskap har beviljats för Borås Energi och Miljö samt Övik Energi.

–Virussituationen innebär andra förutsättningar än vanligt för Prisdialogen men vårt intryck är att kunder och leverantörer på ett bra sätt har lyckats ställa om till digitala möten och att dialogerna i stort har fungerat väl. Det är extra kul ett år som detta att få in de första ansökningarna redan nu och under sommaren räknar vi med att få in fler, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och ordförande i Prisdialogens styrelse efter torsdagens styrelsemöte, där förnyat medlemskap beviljades för Borås Energi och Miljö samt Övik Energi.

Fjärrvärmeleverantörer som har genomfört en lokal prisdialog med sina kunder, enligt Prisdialogens modell, kan ansöka om medlemskap för kommande år när dialogens olika steg har gåtts igenom. Normalt är sista ansökningsdag 15 september men mot bakgrund av coronapandemin finns år 2020 möjlighet att ansöka om medlemskap till och med den 15 oktober. Prisdialogens styrelse uppmanar dock de lokala parterna att i den mån förutsättningarna tillåter, genomföra samrådsprocessen enligt den sedvanliga tidplanen.

–Det är viktigt att kunderna också detta speciella år i så god tid som möjligt får klara besked om vad som gäller för nästa år, säger Anders Nordstrand.

Om Prisdialogen
Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2020 omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information:
Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475,
kansliet@prisdialogen.se

Bilder