Subventioner för grön teknik till bostadsrättsföreningar bra för både klimat och sysselsättning 2020-05-29, kl 15:00

Subventioner för grön teknik till bostadsrättsföreningar bra för både klimat och sysselsättning

Finansdepartementet har remitterat ett förslag om att en skattereduktion ska ersätta nuvarande stöd till fysiska personer om statligt stöd till grön teknik, till exempel solceller. Riksbyggen skriver i sitt svar till Finansdepartementet att en motsvarande subvention även borde ges till bostadsrättsföreningar.

– Som förslaget nu är utformat innebär det att endast enskilda bostadsrättsinnehavare kan ta del av avdragsmöjligheten, men inte själva bostadsrättsföreningen som ju av praktiska och juridiska skäl är den part kan genomföra exempelvis installation av solceller, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Enligt 37§ i förslaget ska bostadsrättsföreningar i form av radhus och villor inkluderas, men eftersom det enbart gäller arbeten som utförs i lägenheten kommer det i praktiken att utesluta både solceller och batterilager och eventuellt även laddplatser.

– Förslaget förstärker den problematik som vi ser med ROT-avdragets nuvarande utformning, där en enskild villaägare subventioneras men inte bostadsrättsföreningar. Fler solcellsanläggningar i det befintliga bostadsrättsbeståndet gynnar både klimatet och sysselsättningen, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Riksbyggens remissvar finns att ladda ner i sin helhet nedan.

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder