Inflyttning i Riksbyggens Brf Oceankajen i Helsingborg 2020-06-02, kl 07:40

Inflyttning i Riksbyggens Brf Oceankajen i Helsingborg

Nu pågår inflyttningen i de 46 bostadsrätterna i Riksbyggens Brf Oceankajen i Helsingborg. Hela projektet har genomförts med det senaste inom hållbart bostadsbyggande, bland annat med ett särskilt avloppssystem "Tre rör ut" som omfattar alla bostäder i den nya, innovativa stadsdelen Oceanhamnen.

– Vi är väldigt glada och stolta över projektet och att vi kan tillföra nya bostäder i ett av Helsingborgs mest attraktiva lägen. Oceanhamnen kommer också att vara en del av den stora bostadsmässan H22 som arrangeras 2022 och där Riksbyggen kommer att vara en av aktörerna, säger Anders Jeppsson, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad syd.

H22-mässan berör tre huvudområden i Helsingborg, SeaU, Oceanhamnen och Drottninghög.Den nya stadsdelen Oceanhamnen, är också en av de fyra stadsdelarna i H+ projektet i Helsingborg. H+ är det största stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg i modern tid. Utveckling av H+ löper över olika etapper under de kommande 20 åren.

– Det är glädjande att vi nu flyttar in de 46 lägenheterna under tre veckor, på utsatt tid, trots de utmaningar som följer av den pågående coronapandemin. Vi har tagit digital teknik till hjälp, till exempel gjort filmer för funktionsgenomgång av lägenheterna och mött våra kunder på säkert avstånd utomhus på föreningens fantastiska innergård, säger Emmie Dehn, projektledare Riksbyggen.

Brf Oceanhamnen inryms i ett hus som reser sig mellan tre och sex våningar. Några av lägenheterna på de översta våningarna har vackra takterrasser och det finns även en gemensam takterrass som kan nyttjas av alla i föreningen.

Målsättningen för Oceanhamnen är att bygga en ny och unik stadsdel byggd på öar med den senaste tekniken, varierade boendeformer i centralt läge vid havet. Här finns till exempel ett nytt avloppssystem med avfallskvarnar och vakumtoaletter för insamling och hantering av mat- och toalettavfall. System ska minska utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser med mer än 50 procent jämfört med ”vanliga” system. Systemet går under namnet "Tre rör ut".

– Brf Oceankajen är byggt för att klara högt ställda hållbarhetskrav, Det innebär bland annat hus med bra energiprestanda, solceller på taket och på innergården finns det gemensamma odlingslotter, berättar Anders Jeppsson.

För mer information:
Anders Jeppsson, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad syd, 040-32 67 54
anders.jeppsson@riksbyggen.se
Emmie Dehn, projektledare Riksbyggen, 040-10 94 66
emmie.dehn@riksbyggen.se

Bilder