Riksbyggens styrelse 2020 2020-05-08, kl 14:00

Riksbyggens styrelse 2020

Riksbyggens fullmäktige samlades för stämma fredagen den 8 maj. Fullmäktige genomfördes för första gången sedan Riksbyggens bildades för 80 år sedan digitalt. Detta för att minska risken för eventuell spridning av coronaviruset.

Efter att fullmäktige genomförts ser Riksbyggens styrelse ut så här:

Ordförande
Johan Lindholm, född 1964, ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Ordinarie styrelseledamöter
Yvonne Pettersson, född 1950, Intresseföreningen i Jämtland.
Mikael Johansson, född 1964, förbundsordförande Svenska Målareförbundet.
Anders Ax, född 1962, Lokalföreningen i Gävle-Dala.
Tommy Ohlström, född 1954, Kooperativa Förbundet, KF.
Filippa Drakander, född 1989, Intresseföreningen i Stockholm.
Elisabeth Sasse, född 1966, chef för Folksam Sak.
Niklas Pettersson, född 1965, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
Per Holmström, född 1964, personalchef Kommunalarbetareförbundet.

Styrelsesuppleanter/ersättare
Lise-Lott Fjell, född 1963, Intresseföreningen i Bohuslän – Älvsborg.
Lars Hildingsson, född 1973, andre ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Michael Benthin, Svenska Elektrikerförbundet.

Arbetstagarrepresentanter
Niklas Frisell, Unionen, ordinarie.
Johan Ekström, Unionen, suppleant.
Jimmy Winge, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie.
Nils-Erik Ekengren, Fastighetsanställdas förbund, suppleant.

Johanna Frelin deltar i styrelsens arbete som extern vd.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder