Riksbyggen bygger 131 hyresrätter i Täby Park 2020-05-05, kl 08:00

Riksbyggen bygger 131 hyresrätter i Täby Park

Riksbyggen kommer att bygga 131 hyresrätter i Täby Park norr om Stockholm. Sammanlagt planerar Riksbyggen för cirka 800 nya bostäder i Täby Park och detta blir den andra etappen i området. Entreprenadavtal har tecknats med NCC för genomförande av projektet.

– Riksbyggen fortsätter nu sitt långsiktiga arbete med att skapa nya bostäder i Täby Park. Riksbyggen tar med sitt stora kunnande kring hållbar stadsutveckling i utvecklingen av Täby Park. Det innebär bland annat att vi bygger med olika boendeformer och att hållbarhet finns med genom hela genomförande fasen, säger Stefan Högman, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Projektet går under namnet Galopphästen och är belägen i Täby Park, norr om Stockholm. Det handlar om totalt 131 hyresrättslägenheter, varav sex LSS-lägenheter, som kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar. Innergården kommer främst bestå av gröna umgängesytor och bland annat innefatta en boulebana. Projektet Galopphästen ingår i den bostadsportfölj som Riksbyggen sålt till Willhem.

– Husen byggs för att klara högt ställda hållbarhetskrav enligt Miljöbyggnad Silver. Vi kommer också att underlätta för de boende att bli mer hållbara i sin vardag. Det kommer till exempel att finnas tillgång till både cykel- och bilpool samt parkeringsplatser med laddningsstolpar för elbil, berättar Stefan Högman.

Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval. Riksbyggen är den aktör med flest certifieringar i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Riksbyggen bygger sedan tidigare Brf Cykelverkstaden med 111 nya bostäder i Täby Park. Byggstart för Galopphästen sker i augusti 2020 och första inflyttning beräknas starta våren 2022.

– Under det senaste året har NCC byggt över 100 lägenheter i Täby Park – nu tar vi nästa steg. Det aktuella kvarteret ligger i utkanten av Täby Park och skapar en spännande övergång från områdets stadskvarter till intilliggande naturpark. Vi ser fram emot att sätta spaden i marken och skapa ytterligare bostäder i Täby tillsammans med Riksbyggen, säger Cathrine Velin, projektutvecklare, NCC Building Sweden.

För mer information:

Stefan Högman, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 08-553 63 502
stefan.hogman@riksbyggen.se

Bilder