Bostadsrättsföreningar drabbas när producentansvaret för returpapper hävs 2020-04-24, kl 11:00

Bostadsrättsföreningar drabbas när producentansvaret för returpapper hävs

Riksbyggen har tillsammans med ett antal andra företag och organisationer inom fastighetsbranschen drivit frågan om fastighetsnära insamling och en förordningsförändring som tydliggjorde att producentansvaret ska gälla fullt ut. Nu har regeringen beslutat att häva producentansvaret för returpapper.

Ansvaret kommer istället att läggas på kommunerna och det blir fastighetsägarna, exempelvis bostadsrättsföreningarna, som kommer att få stå för notan. I slutänden blir det de boende som får betala.

– Vår målsättning har varit att producenterna själva ska ta producentansvaret fullt ut enligt de grundläggande miljörättsliga principen om att det är förorenaren som ska betala för hanteringen av avfallet. Beslut om att häva producentansvaret ligger inte linje med strävan mot en cirkulär ekonomi och vi hade gärna sett bättre dialog med oss i branschen först, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Som det tidigare har varit har en del av kostnaden för returpappershanteringen hamnat hos bostadsrättsföreningarna när det istället är producenten som ska stå för kostnaden

– Vilken effekt det blir av regeringens beslut är svårt att säga i dagsläget men från Riksbyggens sida kommer vi att fortsatt följa frågan och driva linjen att kostnaden för den fastighetsnära insamling av returpapper inte ska belasta bostadsrättsföreningarnas resultaträkningar, säger Karolina Brick.

Sammanlagt handlar det om nästan 220 000 ton tidningspapper som hanteras årligen.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och förvaltar över 4 300 bostadsrättsföreningar. Riksbyggen har två år på raken utsetts till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Hållbarhet är stort. Och litet.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47

Bilder