”Ge bostadsrättsföreningarna möjlighet att skjuta på årsmöten” 2020-03-19, kl 09:00

”Ge bostadsrättsföreningarna möjlighet att skjuta på årsmöten”

Riksbyggen har under veckan inlett en dialog med regeringen kring möjligheten att bostadsrättsföreningarna ska kunna skjuta fram sina årsmöten för att minska risken för spridning av coronaviruset. Många som är engagerade i bostadsrättsföreningarna är också äldre som tillsammans med andra riskgrupper bör begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt.

– Många bostadsrättsföreningar hör av sig till oss när det gäller genomförande av såväl styrelsemöten som årsmöten och undrar hur de ska hantera situationen. När det gäller genomförande av årsmöten så vore det bra om dessa kunde skjutas fram några månader och av den anledningen har Riksbyggen, tillsammans med HSB, kontaktat regeringen för att få ett undantag från nuvarande regelverk, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Riksbyggen förvaltar över 4 300 bostadsrättsföreningar. Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska, enligt lag och Riksbyggens normalstadgar, hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. För de allra flesta föreningar innebär det att årsstämman ska hållas senast den sista juni. Riksbyggen rekommenderar som utgångspunkt att lägga årsstämmorna så sent som möjligt men undersöker nu möjligheten att flytta dessa ytterligare fram i tiden. 

Många undrar också vad som gäller för styrelsemöten.– Nu för tiden finns det många digitala lösningar som kan ersätta fysiska sammanträden. Skype, FaceTime, Lifesize och en mängd andra varianter av videomöten är tillgängliga för den som har dator och möjlighet att koppla upp sig. Även ett gammalt hederligt gruppsamtal per telefon/smartphone kan vara ett alternativ till att ses fysiskt, säger Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen.

Riksbyggen har sammanställt två dokument för att vägleda bostadsrättsföreningarna när det gäller års- och styrelsemöten. Dokumenten finns att ladda ner nedan.

För mer information:

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen, 08-698 42 53
Christian Bengtzelius, föreningschef Riksbyggen, 072-551 18 24

Bilder