Åtgärder för trygga kundmöten och lägenhetsvisningar i coronatider 2020-03-19, kl 07:45

Åtgärder för trygga kundmöten och lägenhetsvisningar i coronatider

Coronaviruset har på kort tid förändrat förutsättningarna för hur lägenhetsvisningar och kundmöten kan genomföras. Riksbyggen har därför tagit fram ett antal åtgärder så att både kunder och medarbetare ska kunna känna sig trygga vid exempelvis lägenhetsvisningar.

– Det är ett jättestort fokus på coronaviruset just nu och vi tar situationen på ett stort allvar. Därför behöver vi hitta former för att på ett tryggt sätt kunna fortsätta vår verksamhet med tanke på att behovet av nya bostäder framåt är fortsatt stort, säger Tobias Dysenius, försäljningschef på Riksbyggen Bostad.

Trygga visningar och kundmöten

Riksbyggen väljer att följa alla myndigheters rekommendationer för att förhindra vidare smittspridning av covid-19. Vi arbetar aktivt med att minska risken för smittspridning och skapa trygghet för våra kunder genom att:

  • Säkerställa att all vår personal är symtomfri som arbetar.
  • Kundspecifika möten genomförs istället för i större grupper. Vi kontaktar dig inför mötet och enas om upplägget tillsammans.
  • Erbjuda individuella visningar i våra lägenheter för dig och ditt sällskap.
  • Extra säkerhetsåtgärder vidtas; ingen handskakning, vi håller avstånd, noggrann renlighet av händer och ytor.
  • Vi erbjuder även möjlighet till digitala möten genom t ex Skype eller Facetime. Vår målsättning är att våra kunder och intressenter ska känna sig trygga i kontakten med oss.

Under 2019 ökade Riksbyggen försäljningen av bostadsrätter till 1 150, jämfört med 778 för 2018. Vid årets slut var antalet bostäder i produktion 4 163, både hyres- och bostadsrätter samt boende för äldre genom kooperativ hyresrättsförening.

För mer information:
Tobias Dysenius, försäljningschef på Riksbyggen Bostad, 070-551 06 61
tobias.dysenius@riksbyggen.se

Bilder