Riksbyggen bygger jättelekplats i Skellefteå 2020-03-09, kl 07:55

Riksbyggen bygger jättelekplats i Skellefteå

I området Sjungande Dalen kommer Riksbyggen att bygga en lekplats med tillhörande aktivitetsytor på cirka 3 000 kvadratmeter. Uppdragsgivaren är Samfälligheten Värmen och lekplatsen beräknas vara färdig hösten 2020.

– Vi vill att lekplatsen ska bli en trygg familjär samlingspunkt som stimulerar fysisk aktivitet för olika åldersgrupper. Därför vill vi behålla så mycket som det går av befintliga träd och skapa känslan av en skogslekpark, säger Gabriella Lööf, projektledare på Riksbyggen.

I lekparken kommer det att finnas en mängd olika attraktioner, från linbana till klätterställningar och studsmattor. Här kommer också att finnas en boulebana som även kan locka äldre personer samt sittplatser för fika- och picknickstunder.

– Tidigare har det här området där lekplatsen byggs upplevts som otryggt och mörkt. Därför har vi satsat mycket på en bra belysning som ska lysa upp både lekutrustning och träd samt att lekplatsens utformning ska locka både äldre och yngre, berättar Gabriella.

Sjungande Dalen har blandade upplåtelseformer och sammanlagt finns här drygt 600 lägenheter byggda runt 1970. Samfälligheten Värmen består av Riksbyggen Brf Fagotten, HSB Brf Orkestern och Riksbyggen Hyresbostäder.

– Förhoppningen är att stärka gemenskapen mellan de boende i föreningarna och i hyreslägenheterna. Målet är att hela området kommer att påverkas positivt, och blir ett attraktivare bostadsområde att bo och leva i, säger Gabriella.

För mer information:
Gabriella Lööf, projektledare på Riksbyggen, 0910-77 47 06

Bilder