42 % - fortsatt ökning av andelen kvinnor som är chefer på Riksbyggen 2020-01-15, kl 07:55

42 % - fortsatt ökning av andelen kvinnor som är chefer på Riksbyggen

Andelen kvinnor som är chefer har stadigt ökat på Riksbyggen under många år. Sedan 2008 har andelen ökat från 24 procent till 42 procent för 2019, en ökning med sammanlagt 18 procentenheter.

– Det är ett idogt arbete i kombination med en tydlig målsättning som gett resultat. År efter år har vi konsekvent arbetat för fler kvinnor i chefspositioner och idag har vi en fördelning bland cheferna som matchar alla anställda på Riksbyggen, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

– En jämn fördelning mellan kvinnor och män, både bland chefer och övriga medarbetare, är en viktig framgångsfaktor för Riksbyggen rent affärsmässigt och för att utveckla företagskulturen, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Arbetet med en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland cheferna börjar redan på den första rekryteringsnivån bland de anställda.

– Vår målsättning är att hälften av alla som sommarjobbar hos oss ska vara tjejer. De som har varit sommarjobbare eller haft ett vikariat har en kortare startsträcka till en fast tjänst. Med fler tjejer som sommarjobbare blir det en bättre balans i den interna rekryteringsbasen för framtida chefer, säger Karin Goddard.

Framgångsreceptet:
1. Tydliga mål har satts upp under resans gång.

2. Perspektivet att få fler kvinnor som är chefer har funnits med vid alla chefstillsättningar.

3. Tydligt lyft fram kvinnor som är chefer i marknadsföringen av Riksbyggen som arbetsgivare.

Majoriteten av Riksbyggens anställda arbetar inom affärsområde Fastighetsförvaltning, en bransch som tidigare varit kraftigt mansdominerad men där Riksbyggen de senaste åren ökat andelen kvinnor. Andelen kvinnor i chefsbefattning är idag 40 procent totalt sett inom fastighetsförvaltningen.

För mer information:
Karin Goddard, HR-chef Riksbyggen, 08-698 41 47.

Bilder