2019-12-10, kl 09:00

Kooperativa företag – en viktig och växande del av näringslivet

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans en årlig omsättning på 466 miljarder kronor och nära 100 000 anställda. Omsättningen har också ökat de senaste åren. Det visar ny statistik som Svensk Kooperation har tagit fram.

– De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktigt del av det svenska näringslivet för att skapa balans mellan det offentliga och de privata företagen. Att lösa behov genom att äga företag tillsammans för att skapa ekonomisk nytta för den enskilde med långsiktighet och hållbarhet i fokus är kooperationens uppgift. Det är glädjande att kooperationens ställning stärkts och min förhoppning är att se ökade andelar för de kooperativa företagen i till exempel välfärdssektorn, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några. För femte året i rad tar Svensk Kooperation fram statistik som i år visar en intressant utvecklingskurva.

Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet
Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen under förra året 466 miljarder kronor, motsvarande cirka 10 procent av Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

- De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. Företagen finns i många olika branscher, och gemensamt för dem är att de utgör ett demokratiskt näringsliv med fokus på hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet i kombination med ansvar, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

God tillväxt inom kooperativa sektorn
Svensk Kooperation har samlat in och sammanställt fakta som ger unik kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen görs för femte året och omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige. Årets undersökning visar att omsättningen för de största kooperativa och ömsesidiga företagen har ökat under flera år i följd. Omsättningen har ökat med 32 miljarder från år 2017 och med 65 miljarder från år 2016.


- Det finns många stora och framgångsrika kooperativa och ömsesidiga företag vilket visas i vår undersökning. Det är också intressant att notera den stora bredden. Den kooperativa företagsmodellen fungerar bevisligen väl i många branscher, säger Curt-Olof Mann, rapportförfattare.

Databas ger möjlighet att sortera, filtrera och jämföra
De 100 största ekonomiska föreningarna hade förra året (2018) en sammanlagd omsättning på 287 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen hade under samma period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 179 miljarder kronor. Uppgifter har hämtats från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor.

På www.svenskkooperation.se/kooperativa-foretag-storsta-2018/ finns hela rapporten, samt en databas med presentationer av företagen i rapporten och de uppgifter som samlats in. Där finns stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen som ingår i rapporten utifrån olika parametrar.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se