Riksbyggen och Business Region Göteborg hjälper arbetssökande 2019-10-22, kl 09:00

Riksbyggen och Business Region Göteborg hjälper arbetssökande

Riksbyggen och Business Region Göteborg samarbetar för att hjälpa arbetssökande till ett jobb. Samarbetet ledde bland annat till ett studiebesök för arbetssökande på Riksbyggens kontor i Masthugget, Göteborg.

Riksbyggen vill bidra till ett socialt hållbart Göteborg och tog därför kontakt med Business Region Göteborg.

– Riksbyggen gör skillnad! Det hoppas vi att fler företag vill göra. Vi vet att engagemanget för social hållbarhet är stort i näringslivet, samtidigt som många företag inte vet hur de ska börja. Vi vill uppmuntra fler företag att agera och hoppas att de inspireras av Riksbyggens arbete för social hållbarhet, säger Lena Sultanovic Magnusson, projektledare, Business Region Göteborg.

– Som samhällsbyggare är det naturligt för Riksbyggen att på olika sätt bidra till att utveckla Göteborg genom att bygga attraktiva och hållbara bostäder för alla. Att ta ansvar från ax till limpa, det vill säga inte bara uppföra hus att bo i utan också bygga ett samhälle är en del av vår historia sedan vi bildades 1940, säger Christina Westerlund, projektledare på Riksbyggen.

Under studiebesöket var ett tiotal arbetssökande på plats på Riksbyggens kontor vid Masthuggstorget. Christina Westerlund och Marianne Wadefalk, marknadsområdeschef på Riksbyggen, höll en presentation om Riksbyggen och målade tillsammans med sina kollegor inom fastighetsskötsel, lokalvård, ekonomi och projektledning upp en bild av hur det är att jobba på Riksbyggens olika avdelningar.

Bra att kunna ställa frågor direkt
Studiebesöket avslutades med frågestund, feedback och fika. Deltagarna tyckte att det var intressant att höra om yrken som de inte kände till och som de inte visste att man kunde arbeta med på Riksbyggen. De tyckte också att det var bra att de fick träffa många olika representanter och fick möjlighet att ställa frågor direkt. På frågan om besöket uppfyllt deltagarnas förväntningar var det ett rungande ja i lokalen.

– Genom att ta socialt ansvar får vi ökad och ömsesidig förståelse och vi försöker därför att nå ut till alla medarbetare med varför vi ska arbeta med social hållbarhet. Att väcka engagemang och få alla att vilja bidra till social hållbarhet är något vi arbetar aktivt med i vårt värderingsarbete och i ledningsgrupperna, säger Marianne Wadefalk.

Aktiviteterna sker i samarbete med Kompetenscenter och Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

För mer information:
Marianne Wadefalk, marknadsområdeschef på Riksbyggen Fastighetsförvaltning, 031-704 55 23
Marianne.Wadefalk@riksbyggen.se

Lena Sultanovic Magnusson, projektledare Business Region Göteborg, 031-367 61 00

lena.sultanovic@businessregion.se

Bilder