Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft 2019-03-07, kl 08:00

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Masthuggskajen i Göteborg har vunnit laga kraft. Efter ett fokuserat arbete kan vi nu se fram emot byggstart av området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen där 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell kommer att växa fram. Riksbyggen kommer att bygga drygt 500 av de bostäder som planeras vid Masthuggskajen och det är en av Riksbyggens största satsningar i Göteborg någonsin.

Målet är att skapa ett område med kontraster som med puls och kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklaganden som kommit in mot beslutet om antagande i Göteborgs Stads kommunfullmäktige avseende detaljplanen, vilket innebär att vägen nu ligger öppen för att fortsätta utvecklingen av Masthuggskajen.

– Det är fantastiskt roligt att detaljplanen nu vunnit laga kraft och vi snart kan ta det första spadtaget för Masthuggskajen. Masthuggskajen är klassiskt "Riksbyggenland" där vi under de senaste 30 åren bidragit med idéer och planering för en utbyggnad av området. Långsiktighet och uthållighet har gett resultat och vi kan se fram emot att Göteborgarna får en ännu en stadsdel som möter älven - en tillgång för alla, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst.

– Äntligen får vi sätta igång med byggnationen. Det har varit ett gemensamt arbete av Göteborgs Stad och alla konsortiemedlemmar. Vi är väldigt glada att nu kunna ta nästa steg i att förverkliga Masthuggskajen, att få bygga vidare på och utnyttja de kvaliteter som finns idag samtidigt som vi bygger nytt, säger projektledare Åsa Vernersson, Älvstranden Utveckling.

Det händer just nu mycket i området även hos andra aktörer och projekt. Planeringen av allmän plats med bland annat den nya stadsdelsparken vid Heurlins plats är i full gång. Ambitionen är att skapa ett mycket grönare Masthuggskajen för umgänge och aktivitet. Kopplingarna till vattnet ska stärkas med bland annat ett kajstråk och en mötesplats för internationella affärer och handel planeras på en halvö ut i älven. Idéerna håller också på att konkretiseras kring den linbana som planeras starta vid Masthuggskajen och binda ihop staden över älven.

Masthuggskajen är ett välkänt och välbesökt område som upplevs ha ett bra läge, men som idag anses vara ödsligt. Något som det finns stora förhoppningar om kommer ändras i och med utvecklingen av det nya området.

Några exempel på utformningen av Riksbyggens bostäder vid Masthuggskajen:

  • Riksbyggen tar med det mycket uppskattade konceptet med ”ungdomsettor” från Brf Viva.
  • Riksbyggen kommer att satsa på konstnärliga utsmyckningar i samtliga etapper.
  • Riksbyggen kommer att bygga lägenheter med flexibla planlösningar. En lägenhet på 72 kvm kommer att kunna varieras vara 2-4 rum och kök.
  • Utveckling av ett koncept för gemensam förvaltning som ska möjliggöra blandning av hyresrätter och bostadsrätter.
  • Det blir bostäder med varierande lägenhetsstorlekar, 1-5 rum och kök. Cirka 40 procent av lägenheterna utformas för att passa familjer.
  • Ekosystemtjänsterna ska maximeras i utformningen, till exempel genom genomtänkta val av växter. Analys av funktioner viktiga ur klimatanpassningshänseende genomförs och åtgärder utreds för att säkra och skydda området.
  • Åtgärder enligt Grön Transportplan inarbetas i projekten exempelvis genom att säkerställa medlemskap i fordonspool. Riksbyggen säkerställer också att det finns cykelparkering av god kvalitet och servicemöjlighet inom våra fastigheter.
  • Fastigheterna anpassas för att motta e-handelsvaror på ett effektivt sätt. Solcellsanläggningar införs i samtliga kvarter där det är tekniskt lämpligt.

– Förväntningarna på området är väldigt positiva. Närheten till vatten, nytänkande och större kulturellt utbud är saker som gör att många ser det som en attraktiv plats i framtiden. Vi arbetar också mycket med hållbar stadsutveckling på Masthuggskajen, här ska det vara lätt att leva och verka hållbart, det är så vi vill bygga för framtiden, säger Åsa Vernersson.

Fakta Masthuggskajen
Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt.
Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

För mer information:
Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen i Göteborg, 070-55 77 70 65.
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63.

Bilder