Pressinbjudan: Brf Sjökortet är första Miljöbyggnad Guld i Västerås 2019-03-01, kl 07:00

Pressinbjudan: Brf Sjökortet är första Miljöbyggnad Guld i Västerås

Den 6 mars firar vi att Riksbyggens Brf Sjökortet på Lillåudden i Västerås har verifierats som Miljöbyggnad Guld. På plats under firandet är Karl-Erik Pettersson, ordförande i Brf Sjökortet, Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen och Leif Linde, vd Riksbyggen.

Under firandet kommer bland annat en miljöplakett på Brf Sjökortets fasad att avtäckas och alla boende i föreningen är inbjudna.

Brf Sjökortet var först ut av Riksbyggens projekt att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld vid inflyttningen för ungefär två år sedan. Nu är Guldnivån verifierad vilket bland annat innebär att alla boende fått tycka till om kvalitén i boendemiljön. Brf Sjökortet är första byggnaden i Västerås att verifieras som Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad är det mest använda certifieringssystemet i Sverige och utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis.

Hållbarhet ska genomsyra all Riksbyggens nyproduktion av bostäder och i det arbetet är certifiering enligt kraven för Miljöbyggnad en viktig del. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Sammanlagt handlar det om 15 olika områden som bedöms för certifieringen.

För att nå betyg Guld i Miljöbyggnad krävs också att en enkät besvaras av de boende. Enkäten har besvarats av 26 av de 28 hushållen i Brf Sjökortet. I undersökningen får bland annat ventilation, fuktsäkerhet och ljudmiljö toppbetyg av de boende.

För att nivå nå Guld-nivå har Brf Sjökortet till exempel:

  • En energianvändning som är maximalt 65 procent av nybyggnadskravet för bostäder.
  • Solceller som täcker elbehovet för hela fastighetsdriften, el till pumpar, hissar, fläktar och allmän belysning.
  • Låg ljudnivå. Ljudklass B enligt Svensk Standard: luftljud, stegljud, installationsljud och ljud utifrån. Brukarenkäten ska visa att minst 80 procent av brukarna är nöjda. Enkäten för Sjökortet visar på 96 procent är nöjda.
  • Dokumentation av byggvaror. Använda byggvaror finns i en digital loggbok och är kontrollerade så att de inte innehåller några farliga ämnen.

Media är välkomna att delta under Guld-eventet!

Dag och tid: 6 mars med start klockan 15.15.
Plats: Brf Sjökortet, Lillåuddsallén 7A och B, Västerås

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen, enligt Sustainable Brand Index B2B.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Bergslagen, 070-375 02 32

Bilder