Bjud in Riksbyggens experter till din panel i Almedalen 2019-02-22, kl 07:45

Bjud in Riksbyggens experter till din panel i Almedalen

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och utvecklare av nya bostäder där hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen. Riksbyggens experter står till förfogande för paneler om hållbarhet, digitalisering, bostadsbyggande, fastighetsförvaltning, stadsutveckling och bostadspolitik.

Riksbyggen kommer att finnas på plats under Almedalsveckan med egna seminarier onsdagen den 3 juli, på Teaterskeppet i Visby hamn. En stor del av vårt engagemang i Almedalen är också att delta i seminarier, paneldebatter eller rundabordssamtal som arrangeras av andra aktörer och organisationer. Söker du en expert inom ovanstående område, hör gärna av dig till oss på Riksbyggen.

– Bostadspolitiskt befinner vi oss i ett mycket intressant läge just nu. Det finns en ny regering på plats men också stora utmaningar för att åstadkomma en fungerande bostadsmarknad. Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare som idag har pågående/planerade bostadsprojekt i över 60 kommuner, från Ystad till Kiruna. Vi driver aktivt frågor som bland annat handlar om ungas möjlighet att skaffa sin första bostad och hur vi ska klara av att få fram fler anpassade bostäder till en åldrande befolkning, säger Mårten Lilja, vice vd och ansvarig för Riksbyggens bostadspolitiska arbete.

Våra experter som finns på plats under Almedalsveckan:

Leif Linde, vd Riksbyggen. Leif Linde har en lång erfarenhet av att leda kooperativa verksamheter och betonar ofta vikten av att kooperativa företag måste vara lönsamma och ha tillväxt.

Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad. Ansvarig för Riksbyggens bostadspolitiska arbete.

Cattis Carlén, bostadspolitisk expert. Brinner särskilt för unga vuxnas situation på bostadsmarknaden och markpolitik.

Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling. Grunden till hållbarhetsarbetet är effektiva processer och kvalitetssäkring och på det området är Lina Öien expert. Digitaliseringens betydelse för ökad hållbarhet är också ett av Linas områden.

Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen. Tidigare strateg för social hållbarhet på Riksbyggen och arbetar även bland annat mycket med mobilitetslösningar.

Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen. Kan allt från energilagring i begagnade bussbatterier till effekten av solpaneler.

Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen. Har varit med och infört ett unikt hållbarhetsverktyg som används i all Riksbyggens nyproduktion av bostäder.

Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastigheter. Har sedan starten av det nya affärsområdet ansvarat för Riksbyggens satsning på hyresrätter, både nyproduktion och utveckling av befintligt bestånd.

Eric Stuart, chef för affärsområde Fastighetsförvaltning. Riksbyggens fastighetsförvaltning har växt kraftigt det senaste året genom flera förvärv.

Håkan Liljeblad, affärsutvecklare boende för äldre. Riksbyggen ligger långt framme med att bygga seniorbostadsrätter och kooperativa hyresrätter för äldre.

Britta von Schoultz, kommunikationschef. Riksbyggens nya reklamkoncept Välkommen verkligheten gör succé och har bland annat utsetts till branschbäst inom nyproduktion av bostäder.

Alexander Eklöw, chef för Riksbyggens ombyggnadsverksamhet. Ombyggnader av befintliga hus är en viktig del för att skapa mer hållbara bostäder, t ex genom energieffektiviseringar.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66.
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder