Flera Borås-föreningar väljer att bli medlemmar i Riksbyggen 2019-01-30, kl 07:45

Flera Borås-föreningar väljer att bli medlemmar i Riksbyggen

I Riksbyggen marknadsområde i Borås väljer fler och fler bostadsrättsföreningar att bli medlemmar och delägare i Riksbyggen. Under 2018 blev sju bostadsrättsföreningar medlemmar i Riksbyggen och under januari har ytterligare två föreningar beviljats medlemskap.

– Det är väldigt glädjande att fler bostadsrättsföreningar väljer att bli medlemmar i Riksbyggen. Att bli medlem och delägare innebär bland annat att föreningen får utdelning på sina ägarandelar och återbäring på köpta tjänster samt har möjligheten att vara med och påverka Riksbyggen, säger Åsa Martinsson, marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Borås.

Under hösten 2018 har marknadsområdet i Borås arrangerat flera kundträffar och bland annat informerat om vad ett medlemskap i Riksbyggen innebär. Medlemskapet i Riksbyggen innebär att bostadsrättsföreningen också blir delägarna till företaget Riksbyggen genom att köpa andelar. Medlemskapet sker via den lokala Intresseföreningen som är Riksbyggens ägar- och intresseorganisation för bostadsrättsföreningar.

Att vara medlem i Riksbyggen innebär:

  • Utdelning på andelar som historiskt har varit mycket hög. Utdelningen 2018 var 48 kronor per andel vilket motsvarar 9,6 procent.
  • Återbäring på köpta avtalstjänster. Sammanlagt betalade Riksbyggen ut tio miljoner i återbäring under 2018.
  • En styrelseledamot från Riksbyggen, som är sakkunnig både när det gäller styrelsearbete och fastighetsförvaltning, deltar i bostadsrättsföreningens styrelse.
  • Kostnadsfria eller starkt reducerade priser på olika utbildningar för styrelserna.
  • Upphandlingar av avtal som sätter prispress på leverantörer och som innebär lägre kostnader för föreningen, till exempel lägre försäkringskostnader.
  • Möjlighet att påverka Riksbyggen i viktiga frågor som gäller förvaltning och bostadsbyggande.
  • Råd och tips kring hållbarhetsfrågor, till exempel genom Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer.

Totalt förvaltar Riksbyggen 4 079 bostadsrättsföreningar och av dessa är 1 643 andelsägande föreningar. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen cirka 200 000 bostadsrätter och över 100 000 hyresrätter. Riksbyggen förvaltar även ett stort antal kommersiella och offentliga lokaler. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på 430 orter runt om i landet, från Trelleborg i syd till Karesuando i norr.

För mer information:
Åsa Martinsson, marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Borås, 070-672 00 52, asa.martinsson@riksbyggen.se

Bilder