Stor ökning av andelen kvinnor som är chefer på Riksbyggen 2019-01-16, kl 07:45

Stor ökning av andelen kvinnor som är chefer på Riksbyggen

Målmedvetet arbete ger resultat. Andelen kvinnor som är chefer har ökat stadigt på Riksbyggen, sedan 2008 har andelen ökat från 24 procent till 41 procent för 2018. Sedan 2017 har andelen kvinnor som är chefer ökat med fyra procentenheter.

– Nu har vi nått ett viktigt mål, Det känns fantastiskt roligt och det matchar fördelningen mellan kvinnor och män sett till alla anställda på Riksbyggen. Men vi nöjer oss inte utan fortsätter att arbeta vidare och det är positivt om vi långsiktigt skulle kunna nå en helt jämn könsfördelning bland Riksbyggens chefer, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

– Att öka andelen kvinnor som är chefer är viktig del i arbetet med bygga ett framgångsrikt Riksbyggen, med god lönsamhet och tillväxt. Det i sig är en förutsättningen för att vi ska kunna skapa samhällsnytta, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

Bakom framgången ligger ett långsiktigt och konsekvent arbete:

1. Tydliga mål har satts upp under resans gång.

2. Perspektivet att få fler kvinnor som är chefer har funnits med vid alla chefstillsättningar.

3. Tydligt lyft fram kvinnor som är chefer i marknadsföringen av Riksbyggen som arbetsgivare.

Majoriteten av Riksbyggens anställda arbetar inom affärsområde Fastighetsförvaltning, en bransch som tidigare varit kraftigt mansdominerad men där Riksbyggen de senaste åren ökat andelen kvinnor. Under de senaste åren är det framför allt inom chefskategorin arbetsledare inom fastighetsförvaltningen där andelen kvinnor ökat markant, från 18 procent till 32 procent. Andelen kvinnor i chefsbefattning är 39 procent totalt sett inom fastighetsförvaltningen.

– Det är mycket glädjande att vi idag har många fler chefer som är kvinnor inom fastighetsförvaltningen. Det ger ett viktigt signalvärde och visar att kvinnor har goda karriärmöjligheter om de börjar arbeta inom vår förvaltningsorganisation, säger Karin Goddard.

För mer information:
Karin Goddard, HR-chef Riksbyggen, 08-698 41 47.

Bilder