Planeten ska med!

För att Riksbyggen ska lyckas med hållbarhetsarbetet måste vi tänka större. Och mindre. Vi måste tänka stort för att förstå att vi inte systematiskt kan sätta ekosystemen ur spel. Och vi måste gå ner i detalj för att förstå vad vi verkligen kan göra för att förändra vårt sätt att leva och ställa om till ett mer hållbart liv.

Planeten ska med handlar om att vi måste tänka på en större helhet i allt vi gör. På vår planet finns människor som måste må bättre tillsammans. På vår planet finns företag och ekonomier som måste fungera över tid. Och på vår planet finns ekosystem som är helt avgörande för vår framtid. Det är det vi tänker på när vi säger att – Planeten ska med!

Riksbyggens arbete med hållbarhet utgår från ett kretsloppstänkande. För att stödja vägen till ett ändrat beteende har vi enats om fyra löften som vi alla på Riksbyggen ska ta till oss och leva efter. Våra fyra löften är också vår miljöpolicy.

Löfte 1. Vi ska leda företaget

Vi utvecklar och driver företaget så att vi är ledande och den tydligast lysande stjärnan inom hållbara boendemiljöer. Vi arbetar fokuserat med att utveckla ledarskapet i organisationen och vi deltar i ett flertal stora forskningsprojekt som ligger i framkant när det gäller bostäder och hållbarhet.

Löfte 2. Vi ska göra rätt

Alla vi på Riksbyggen arbetar enligt tydliga riktlinjer och alla har tillräcklig kompetens för att oavsett roll i företaget kunna bidra till en mer hållbar utveckling. Vi ser med andra ord kunskap och gemensamma arbetssätt som en nyckel till att verkligen lyckas med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Löfte 3. Vi ska utveckla våra arbetssätt och kunderbjudanden

Genom ett stort mått av nytänkande utvecklar vi nya koncept, projekt och tjänster som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt engagemang stannar inte vid att vi själva vet att allt är utvecklat ur ett hållbarhetsperspektiv – våra kunder ska verkligen uppleva att vi adderar ett mervärde som gör att de känner sig trygga med Riksbyggen.

Löfte 4. Vi ska inspirera omvärlden

Riksbyggen har djup kunskap och lång erfarenhet av att skapa förutsättningar för ett mer hållbart liv. Och det är något som vi lovar att använda i så många sammanhang som möjligt för att inspirera oss själva och vår omvärld – medlemmar så klart, men även andra människor omkring oss. Målet är att vi ska vara en inspirationskälla och förebild för hela samhället när det gäller att utveckla, förbättra och förvalta de miljöer som vi lever och arbetar tillsammans i.

Riksbyggens Miljöpolicy

  • Riksbyggen stödjer alla kunder som strävar efter att minska miljöbelastningen genom att tillhandahålla miljötjänster inom fastighetsförvaltning och ombyggnad.
  • Vi ska underlätta för bostadsrättsföreningar att minska sin miljöpåverkan genom att ge miljökunskap samt skapa förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bilda opinion för en hållbar samhällsutveckling.
  • Vid nybyggnad ska vi följa miljökraven i vårt koncept för den goda bostaden, samt ständigt utveckla kraven. I utvalda ny- och ombyggnadsprojekt ska vi införa och använda ny teknik för att driva utvecklingen inom miljöområdet framåt.
  • Riksbyggen ska eftersträva minskad intern miljöpåverkan med fokus på kemikalier samt begränsade klimatutsläpp från våra byggnader och transporter. Vi ska sträva efter att varje medarbetare kan bidra till en minskad miljöpåverkan i sin arbetsroll.
  • Riksbyggen ska följa miljölagar- och krav genom miljölaglista och regelbunden kompetensutveckling för våra medarbetare.
  • Vi ska medverka till utveckling inom området hållbar utveckling genom att samverka med branschorganisationer och andra intressenter.