Planerat
Planerat

CW Borgs Väg

Riksbyggen vann i slutet av 2016 en markanvisningstävling i Stenungsund. Kommunens detaljplanearbete beräknas starta upp under 2021

Bostadsfakta

Lägenheter 0
Status Planerat

Visningar

Just nu har vi inga planerade visningar. Kontakta mäklaren för mer information.

Kontakt

Karin Ekström
Sälj- och marknadsansvarig

Bostäder på CW Borgs Väg i Stenungsund

Syftet med detaljplanen är att pröva ambitionerna av markanvisningstävlingen, vilket innebär att utreda platsens förutsättningar samt ta fram planhandlingar. Detaljplanen beräknas kunna vara antagen 2022. När samrådshandlingar finns framtagna kommer hemsidan att uppdateras med mer information.

Innehåll i Riksbyggens tävlingsförslag:

  • En Bonum bostadsrättsförening
  • En Riksbyggen bostadsrättsförening
  • Trygghetsboende (En kooperativ hyresrättsförening kommunen bildar ihop med Riksbyggen en förening där insatsen är låg för den boende, brukar vara 70+)
  • Kontor längs med Göteborgsvägen (cirka 5 000 – 8 000 kvadratmeter BTA)
  • Butiker i bottenplan mot Strandvägen

Anmäl intresse

I det här tidiga skede finns inte så mycket information och det kommer inte heller skickas nyhetsbrev så ofta, men så fort vi har ny information kommer vi hålla dig som lämnat intresseanmälan informerad.

Det är alltid svårt att beräkna hur lång tid en detaljplan tar innan den vinner laga kraft och vi kan jobba vidare med bygglov inför en säljstart men om vi ska vara lite optimistiska så är tidigaste inflyttningen i området 2025.

Anmäl intresse till området som helhet och när detaljplanen är klar och vi kommit längre så kommer vi informera hur du går vidare om du t ex är intresserad av de kooperativa hyresrätterna, Bonum eller en bostadsrätt. Om det är bostadsrätterna som du är intresserad av är det en klar fördel att redan nu gå med i Riksbyggen Förtur, däremot inte om det är de kooperativa hyresrätterna då gäller inte Riksbyggen Förtur.

Riksbyggen Förtur

Öka din möjlighet att välja just den bostad som du vill ha — inbjudan till säljstart innan de erbjuds till allmänheten.

Läs mer om Riksbyggen Förtur

Anmäl intresse till CW Borgs Väg

Du kommer att löpande få information om vad som är på gång. Det är helt kostnadsfritt och utan förbindelser.