Kommande
Kommande

CW Borgs Väg

Riksbyggen vann i slutet av 2016 en markanvisningstävling i Stenungsund. Kommunens detaljplanearbete startades upp under 2021, anmäl intresse för att få information när vi har något nytt att berätta. Välkommen till din nya verklighet!

Bostadsfakta

Lägenheter 0
Status Kommande

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan för bostadsprojektet genom att klicka på ”Anmäl intresse” här på sidan. Då kommer du att få våra nyhetsbrev och missar ingen information.

Det är även klokt att gå med i Riksbyggen Förtur. Vid säljstarten får de intressenter som är medlemmar i Riksbyggen Förtur möjlighet att välja lägenhet först utifrån turordning efter antal poäng. Du samlar en poäng per vecka du är medlem. Ju tidigare du registrerat dig till Riksbyggen Förtur desto fler poäng hinner du alltså samla inför säljstarten. 

Riksbyggen Förtur

Öka din möjlighet att välja just den bostad som du vill ha — inbjudan till säljstart innan de erbjuds till allmänheten.

Läs mer om Riksbyggen Förtur

Trygghet när du köper ny bostadsrätt

Vårt Trygghetslöfte ger dig ekonomisk trygghet mot oförutsedda händelser när du köper ny bostadsrätt.

Läs mer om Riksbyggens Trygghetslöfte

Bostäder på CW Borgs Väg i Stenungsund

Syftet med detaljplanen är att pröva ambitionerna av markanvisningstävlingen, vilket innebär att utreda platsens förutsättningar samt ta fram planhandlingar. Detaljplanen beräknas kunna vara antagen 2022 och en förhoppning om att den vinner lagakraft under 2023. När samrådshandlingar finns framtagna kommer hemsidan att uppdateras med mer information.

Innehåll i detaljplanen:

  • En Bonum bostadsrättsförening cirka 60 lägenheter
  • En Riksbyggen bostadsrättsförening cirka 40 lägenheter
  • Trygghetsboende (En kooperativ hyresrättsförening som  kommunen bildar ihop med Riksbyggen där insatsen är låg för de boende som brukar vara 70+) cirka 60 lägenheter
  • Butiker i bottenplan

Preliminär tidplan

Det är alltid svårt att beräkna hur lång tid en detaljplan tar innan den vinner laga kraft, men utgår vi från att det sker under 2023 och vi kan jobba vidare med bygglov så är den tidigaste inflyttningen i området under 2025 och det som kommer stå klart först är Trygghetsboendet. Tidigaste säljstarten gällande bostadsrätterna skulle i så fall kunna vara sommaren 2024 och en inflyttning hösten 2026.

Anmäl intresse

I det här tidiga skede finns inte så mycket information och det kommer inte heller skickas nyhetsbrev så ofta, men så fort vi har ny information kommer vi hålla dig som lämnat intresseanmälan informerad.

Du anmäler intresse till området som helhet och när detaljplanen är klar och vi kommit längre så kommer vi informera om hur du går vidare beroende på om du är intresserad av de kooperativa hyresrätterna, Bonum eller en bostadsrätt. Om det är bostadsrätterna som du är intresserad av är det en klar fördel att redan nu gå med i Riksbyggen Förtur. För de kooperativa hyresrätterna gäller däremot inte Riksbyggen Förtur.

Läs mer på kommunens sida för detaljplanen gällande CW Borgs Väg

Anmäl intresse till CW Borgs Väg

Du behöver enbart göra en intresseanmälan per bostadsprojekt även om du är intresserad av flera lägenheter. Du kommer få löpande information och möjlighet att lämna ditt intresse för specifika lägenheter i ett senare skede. På mittriksbyggen.se hittar du information om vilka bostadsprojekt du anmält dig till.