Hyres-/avgiftsavi varje månad

Från och med hyres-/avgiftsavin som avser oktober 2022 kommer du att få din avi varje månad, i stället för som tidigare i kvartalsutskick (med tre avier åt gången). Vi slutar samtidigt att skicka papperskopior på dina avier när du betalar med autogiro. Du kan alltid hitta dina avier digitalt i Mitt Riksbyggen.

Från och med hyres-/avgiftsavin som avser oktober kommer du att få din avi varje månad, i stället för som tidigare i kvartalsutskick (med tre avier åt gången). Vi slutar samtidigt att skicka papperskopior på dina avier när du betalar med autogiro. Du kan alltid hitta dina avier digitalt i Mitt Riksbyggen.

Förändringen genomförs främst för att göra det enklare för dig som bor i en bostad som förvaltas av oss på Riksbyggen:

  • Du får din hyres-/månadsavi tidigare varje månad 
  • Du har alltid rätt avi och behöver inte ha koll på kommande månaders avier
  • Du slipper avier på papper om du har autogiro, e-faktura eller Kivra

Vi på Riksbyggen jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och vill även inspirera våra kunder att göra detsamma. Du kan bidra till minskad pappersförbrukning genom att betala din hyra/månadsavgift med autogiro, via e-faktura eller Kivra. Du ansluter dig enkelt till dessa tjänster via din internetbank eller via Kivra. Efter att du anslutit dig skickar vi inte ut några fysiska kopior av din avi utan du hittar dem i stället digitalt i din internetbank, på Kivra eller i Mitt Riksbyggen.

För dig vars förening har debitering av el- och vattenanvändning på avin
I dagsläget har vi en naturlig eftersläpning på upp till fyra månader när det gäller debitering av el- och vattenanvändning på hyres-/månadsavin. I samband med övergången till månadsvisa aviutskick kommer alla kunder att få tre månaders eftersläpning.

Du som idag får dina avier kvartalsvis kommer att få betala för två månader (juni och juli) i oktober. Vi har valt att göra den här förändringen efter sommarmånaderna för att påverkan för dig ska bli så liten som möjligt. Om du redan får din avi varje månad kommer oktober att vara en debiteringsfri månad avseende el- och vattenanvändning.