Toppresultat för Riksbyggens kundnöjdhet efter årets första månader

Kundnöjdheten för Riksbyggens nyproduktion går om tidigare års högsta resultat enligt mätning under årets första fyra månader.

Riksbyggen mäter årligen kundnöjdhet för nyproduktion. Detta görs i två mätningar, dels 1 - 2 månader efter inflyttning, dels två år efter inflyttning, efter genomförd garantibesiktning. Mätningarna är branschgemensamma och görs löpande under året.

Resultaten för årets första fyra månader 2023 ligger på topp för båda mätningarna. Kundnöjdheten för nyligen inflyttade bostadsköpare ligger just nu på 80, vilket kan jämföras med Riksbyggens all-time-high på 79, vilket var resultatet det år vi fick utmärkelsen Branschens nöjdaste kunder.

Kundnöjdheten som mäts två år efter inflyttning går stadigt uppåt och har nu passerat det tidigare högsta resultatet om 71.