Elstöd

Elstödet ges till dig som stod på ett elnätsavtal den 18 november 2022. Om det är din fastighetsägare som står på elnätsavtalet är det fastighetsägaren som kommer få elstödet. Det innebär inte att du behöver bli utan elstöd då det är upp till fastighetsägaren att besluta hur elstödet ska fördelas ut.

Fastighetsägarna har inte fått ut sitt elstöd ännu. Därför behöver det i dagsläget inte vara bestämt hur de vill göra med det. Om du vill veta vad som gäller kontakta fastighetsägaren, styrelsen i din bostadsrättsförening eller ansvarig förvaltare för att få mer information.

Har du IMD (individuell mätning av elen) innebär det att det är fastighetsägaren som står på elnätsavtalet.

OBS! Lämna aldrig ut uppgifter om bankkonto eller BankID-koder. Det behövs inte för att få elstödet utbetalat.