Fastighetsförvaltning och bostäder i Gävle

Vi är ett kooperativt bostadsföretag som bygger bostadsrätter och hyresrätter. Vi är också specialister inom alla former av fastighetsförvaltning.

Vi förvaltar bostadsrätter, hyresfastigheter och kommersiella lokaler och fastigheter.

På Näringen hittar du vårt kontor i Gävle. 
Vi på Riksbyggen är en stor och pålitlig aktör inom fastighetsförvaltning. Vi hjälper både bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt kommersiella kunder med drift, skötsel och utveckling.

På vårt kontor hittar du även gruppen som tar hand om ditt stora ombyggnadsprojekt. Här träffar du även avdelningen för bostad som bygger och producerar nya fastigheter. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Felanmälan eller akuta ärenden

Vill du göra en felanmälan? Gör en felanmälan här. Vid akuta ärenden ring 0771-860 860

Vill du veta mer om vår fastighetsförvaltning?

Är du intresserad av våra tjänster inom fastighetsförvaltning är du välkommen att kontakta oss här.

Vill du veta mer om vår förvaltning för brf?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):