Ett samhälle under förändring

Riksbyggens medarbetare i Gällivare, Malmberget och Kiruna möter en unik och annorlunda arbetssituation varje dag. "Det finns en stor sorg hos människor här, ett helt samhälle upphör att existera", säger Katarina Koppari, ekonom på kontoret i Gällivare.

Medarbetare på Riksbyggens kontor i Gällivare, från vänster: Thomas Pääjärvi, förvaltare, Marianne Aittamaa, förvaltare/administratör, Katarina Koppari, ekonom och Sara Sundvall, ekonom.

Samhällsomvandlingen

Den tidigare livliga gatan i Malmbergets centrum ekar tom. Några skyltar hänger kvar på butikerna, men i lokalerna finns inget kvar. Stängsel, avstängda vägar och tomma hus påminner ständigt om den stora förändring som är på gång.

Katarina Koppari arbetar som ekonom på kontoret i Gällivare tillsammans med ytterligare en ekonom och två förvaltare. De täcker Gällivare, Malmberget och Kiruna och har fem vaktmästare och två drifttekniker som kollegor. Ytterligare fyra vaktmästare arbetar i Kiruna.

– Vi är beroende av LKAB, säger hon. Det är en av våra största arbetsgivare och hela vårt samhälle finns till tack vare gruvan, men ska den kunna fortsätta verka måste delar av samhället försvinna.


Malmbergets centrum står tomt.

Skarpt läge

Planeringsstadiet för samhällsomvandlingen har pågått under lång tid, men till årsskiftet är det skarpt läge. Den 31 december ska fyra av Riksbyggens före detta bostadsrättsföreningar i Malmberget tömmas och nuvarande hyresgäster flytta ut.

En stor del av arbetsuppgifterna på kontoret i Gällivare har de senaste åren handlat om avveckling. Riksbyggen hjälper till med processen i nära samarbete med LKAB, som köper förvaltningsuppdrag fram till att fastigheterna rivs. Det handlar till exempel om att hålla i stämmor för likvidation i de bostadsrättsföreningar som ska avvecklas, fastighetsförvaltning, hyres- och avtalsadministration, besiktningar samt om-/inflyttnings- och lägenhetsvisningar.

Avvecklingens olika etapper

– Arbetet med avvecklingen pågår för fullt i olika etapper och med olika insatser, säger Katarina. Alla Riksbyggens medarbetare i Gällivare och cheferna i Luleå är inblandade på olika sätt. Det är en resa för oss, vi kan inte allt utan måste ta reda på saker och ting.

Samtidigt som avvecklingen pågår förbereds det nya samhället med nya bostadsområden på Repisvaara, cirka åtta kilometer från Malmberget och fyra kilometer till Gällivare.

– Nyproduktion har vi inte haft här på väldigt länge så det känns kul och spännande att få göra något nytt. Vi har till exempel fått vara med vid försäljningsstarter, första spadtaget och i november blir det inflyttning i nyproducerade Brf Fjällvyn i Kiruna. Det känns otroligt utvecklande och positivt att Riksbyggen bygger nytt och är en del av utvecklingen av det nya samhället som växer fram, säger Katarina.


Flytt av hus på trailer till Koskullskulle.


Nyproduktion i Kiruna - Brf Fjällvyn.


Nyproduktion på Repisvaara - Brf Midnattssolen.

Professionell och medmänniska

Katarina och hennes kollegor har mycket kontakt med de boende som tidigare var Riksbyggens Brf-innehavare. Nu när LKAB har köpt ut de boende är de deras hyresgäster.
– Vi förklarar, administrerar, genomför stämmor och arbetar fram rutiner, säger hon.

Att vara medmänniska när någon kommer gråtandes av oro är viktigt, samtidigt måste Riksbyggens medarbetare vara tydliga med att den boende själv är ansvarig för att hitta en ny bostad och att Riksbyggen inte är inblandat i själva affären och överenskommelsen mellan LKAB och de boende. För de personer som är i behov av extra stöd försöker Riksbyggen i samarbete med LKAB att erbjuda ett mellanboende, lotsning och informationsträffar med fastighetsbolag.

Men allt på Riksbyggens kontor i Gällivare handlar inte om samhällsomvandlingen, även om det är en stor del av arbetsuppgifterna. Andra bostadsrättsföreningar och kommersiella kunder som inte omfattas av flytten och de föreningar som ligger längre fram i tidplanen förvaltas som vanligt. Vanliga arbetsuppgifter i en annars ovanlig arbetssituation.

Om några år flyttar de sista ut

Katarina är själv från Malmberget och förstår väl känslan som finns hos de människor som bor i Malmberget bredvid tomma hus eller ödetomter där grannarna en gång levde. Inga butiker finns kvar och de stora sättningarna, som kommer av att malmkroppen ligger nära samhället, har eskalerat på senare tid. Skakningar och vibrationer i husen känns och syns i och med sprickorna i fasaden på vissa hus.
– Samhället rivs allt eftersom och det är mörkt i många hus, säger Katarina. Det är klart att det känns i kroppen och finns en sorg i hela situationen, men samtidigt har vi levt med detta under lång tid.

Sista föreningarna töms

De tolv flerfamiljshusen i Malmberget, som en gång var Riksbyggens fyra föreningar och som ska tömmas till årsskiftet, kommer att rivas under nästa år. Ytterligare två Riksbyggenföreningar i Malmberget har lösts in under 2019 och ska tömmas 2020. För de föreningar i Kiruna som har och ska lösas in sker tömningen först om några år.

Nu påbörjas även processen med de tre återstående föreningarna i Malmberget och en till förening i Kiruna. Information ska ut, stämmor genomföras och informationsmöten förberedas. Den sista föreningen i Malmberget töms 2023. Katarina och hennes kollegor fortsätter alltså sitt arbete i samhällsomvandlingens spår några år till.

– Vi ser fram emot igångsättningen och inflyttningen av Riksbyggens nyproduktion och det nya fina samhället som nu växer fram.