Här är en kort prestation av genomförda bostadsprojekt för Riksbyggens seniorboende Bonum under de senaste åren.