Här är en kort presentation av genomförda projekt för seniorboende Bonum.