Brf Salteriet i Göteborg - Referensprojekt

Brf Salteriet ligger i Västra Eriksberg i Göteborg och består av två huskroppar med 61 hållbara bostadsrättslägenheter på två till fyra rum och kök på 43-100 kvm.

Lägenheterna är fördelade på två hus som har sju respektive åtta våningar. Planlösningarna är planerade utifrån den sociala samvaron och ska såväl underlätta som att inspirera till samtal. Förutom att lägenheterna är energisnåla och har en stark miljöprofil är de yteffektiva och lättmöblerade för att ta tillvara på utsikterna.

Hållbarhetsåtgärder för Brf Salteriet

Brf Salteriet är ett av våra premiumprojekt där vi lagt extra mycket resurser på utformningen av de gemensamma utrymmena, som tex entréer och trapphus att ge en känsla av hotellfoajé. Gym och bastu, gemensamhetslokal i lite mer exklusiva material även det för att skapa en extra hög trivselfaktor. Detta är också för att skapa en hög social hållbarhet. I källaren finns ett garage och föreningen har även laddstolpar för elfordon.

Innan bygget påbörjades genomförde vi en ekosystemanalys i syfte att kunna bidra på samma sätt till naturen även när bygget är färdigt. Vårt mål har varit att skapat hållbara bostäder där de boende kan bo och leva under en lång tid. Detta tycker vi att vi har lyckats med!

Fakta Brf Salteriet

  • Två hus på sju respektive åtta våningar
  • Antal lägenheter: 61
  • Lägenhetstyper: 2-4 rok, på 43-100 kvm
  • Byggtid: Från byggstart till inflyttning 22 månader
  • Inflyttning: Hösten 2018
  • Arkitekt: Johan Lundin, White Arkitekter i Göteborg