Referensprojekt

Brf Korseberg Park är ett bostadsprojekt i Vänersborg med villakänsla. Vårt mål har varit att skapa ett hållbart bostadsprojekt både ur ett miljömässigt perspektiv men också ur ett socialt perspektiv.

Vi har byggt totalt 52 lägenheter fördelade på 13 hus i två våningsplan för att skapa en villaliknande känsla. Varje hus består alltså av fyra bostadsrätter vardera vilket ger de boende närhet till grönska och natur. Lägenheterna är på två till fyra rum och kök om mellan 66-91 kvadratmeter.

Hållbarhetsåtgärder för Brf Korseberg Park

Vi har arbetat för att Brf Korseberg Park ska vara ett hållbart bostadsprojekt och hålla hög kvalitet gällande energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Komplementbyggnaderna har sedumtak och på gårdarna har vi planterat fruktträd och försett varje lägenhet med en egen odlingslåda. Föreningen har cykelcarportar att tillgå och till varje lägenhet finns elbilsladdning.

För att gynna den sociala hållbarheten har vi byggt bryggor mellan samfälligheterna och öppnat upp för naturliga möten mellan människor i de olika föreningarna. Vi har även byggt gemensam grill- och lekplats samt en gemensamhetslokal med övernattningslägenhet. I gemensamhetslokalen finns ett pingisbord som de boende fick i inflyttningspresent av Riksbyggen.

Byggtid från första spadtag till inflyttning var 19 månader.