Referensprojekt

Brf Livbojen ligger i Västra Hamnen i Malmö.

Det här är exempel på lägenheter under vårt koncept StegEtt som i första hand riktar sig till förstagångsköpare. 49 lägenheter på ett till två rum och kök med en bostadsyta på 32,5-66,5 kvadratmeter. Föreningen har bil- och cykelpool.


Sophantering med källsortering sker i separat miljörum. Föreningen har gemensam takterrass och innergård. Det finns gröna tak och det har planterats träd, buskar och växter. Det har satts upp fågelholkar och fladdermusholkar. Det är genomsläppliga ytskikt (ej asfalt) och fördröjning av dagvatten i magasin. Det finns delvis parkeringsmöjligheter under mark och en del av parkeringsbehovet är löst genom att använda befintliga parkeringshus. Huset är centralt beläget med närhet till skolor, förskolor, matbutik och kommunikationer.

Masthusen är den första stadsdelen i Norden som har erhållit en hållbarhetscertifiering enligt det internationella systemet BREEAM Communities. 10% av den totala energin som förbrukas i föreningen produceras av solceller på taket.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 20 månader.