Bostadsrätter i Södra Råbylund

Brf Solkatten är beläget i Södra Råbylund i sydöstra Lund där en ny stadsdel växer fram. Här i härlig lantlig miljö har vi byggt 23 vackra och praktiska radhus fördelade på 3 huskroppar med mellan två till tre våningar. Bostadsrätterna har 4–5 rum och kök om mellan 112–150 kvadratmeter.

Hållbarhetsåtgärder för Brf Solkatten

Det gröna är i fokus i Brf Solkatten där den trevliga lummiga gården ligger i centrum. Vi har planterat större träd och annan växtlighet för att bidra till bland annat pollinering i området. Intilliggande grönytor bidrar också till att skapa en boendemiljö som öppnar för gemenskap och trivsel. Här har de boende dessutom tillgång till en alldeles egen odlingslott. På gården har vi satt upp kvällsbelysning för insekter. Samtliga förrådsbyggnader i Brf Solkatten har sedumtak och vi har arbetat för att minimera mängden hårdgjord yta. I inflyttningspresent gav vi föreningen en eldriven lådcykel som alla boende fritt kan låna. Vi har fått höra att lådcykeln har blivit väldigt populär och används flitigt.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 17 månader.

Inflyttning april 2019.

Arkitekten vi samarbetat med är Jaenecke Arkitekter.