Brf Körsbärslunden i Helsingborg - Referensprojekt

Brf Körsbärslunden består av 38 bostadsrätter och ligger på Drottninghög i Helsingborg. Fyra av bostadsrätterna var hyrköp för unga. Bostadsprojektet är inflyttat och klart.

Riksbyggen har en lång historik av ett framgångsrikt bostadsbyggande i Helsingborg. Brf Körsbärslunden ligger på Drottninghög, ett område som tidigare dominerats av hyreslägenheter. Vi ville utveckla området genom att tillföra hållbara och attraktiva bostadsrätter. 

– Satsningen på bostadsrätter på Drottninghög möjliggör för boende i området att göra bostadskarriär utan att behöva flytta ifrån området. Att så många väljer att köpa sin bostad på Drottninghög visar på möjligheterna i området och förhoppningsvis blir det en större blandning av upplåtelseformerna även i kommande nyproduktionsprojekt, säger Theodor Alexandris,  marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Under försäljningen av bostäderna fick intressenterna genom VR-visning se hur en av lägenheterna i Brf Körsbärslunden skulle komma att se ut.

Både bostadsrätter och hyresrätter. Och hyrköp.

Fyra av de 38 bostadsrätterna är så kallade hyrköpslägenheter. Det var Riksbyggens första projekt i Skåne där hyrköp av bostadsrätter kunde erbjudas. Hyrköp vänder sig till unga vuxna upp till 35 år. Vi ser det som en möjlig dellösning av unga vuxnas problematik att komma in på bostadsmarknaden.

I samma projekt byggde vi även 131 hyreslägenheter. 

I projektet finns delningstjänster i form av bilpool och gemensamma ytor, till exempel stora takterrasser som används av boende inom samtliga tre boendeformer. Det finns även en förskola med fem avdelningar och ett 60-tal barn.

Brf Körsbärslunden ligger på Regementsvägen i Helsingborg och är ett 10-våningshus. Inflyttning genomfördes i början av 2021.